Page 10 - szeptember
P. 10

kezik a kb. 3,5 cm hosszú parafadarabka (beszerzési
    forrásként ajánlom figyelmükbe a finom borok para-
    fadugós palackjait! – a dugókat azután kifúrjuk). Miu-
    tán a horgot felkötöttük, felhúzzuk a parafa csövecskét,
    egészen a twister fejéig (1. rajz). Miután ezzel készen
    vagyunk, kipróbálhatjuk a szereléket a fürdőkádban
    is. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a twisterre most olyan
     www.horgaszkalandok.hu
    nagy felhajtóerő hat, hogy hirtelen, fejjel előre fog a fel-
    színre törni, és csobbanásszerű hanggal fog feljönni.
    Nos, akkor lesz jó a szerelék, ha ezt tapasztaljuk!
     Ettől kezdve a csali vezetése, érzékeny ujjbegyeket
    igényel. Dobás után a zsinór megfeszül, a twister ilyen-
    kor fél méterrel a fenék fölött lebeg. Most felhajtjuk az
    orsónkon a felkapókart, és a zsinórt az ujjaink között
    engedjük siklani. A twister a parafa hatására viharosan
    felfelé fog törni. Ez vonzza a sügereket. A jobb kivitele- deken és gyorsan jöjjön fel a felszínre, ezért nehezebb
    zés végett engedjük a bot végét egészen a vízfelszínig. úszóra van szükség, mert a twister felszínre törésekor
    Ez megkönnyíti a twister felugrását, és az ujjbegyeink az úszónk csak alig mozoghat a part irányába. Én 20
    jobban érzékelik a zsinór mozgását.          grammos, zsinórbevezetéses úszót használok, sze-
     A kapást azáltal érzékeljük, hogy a zsinór haladásá- rintem, ez a tuti. A twister előtt mindössze néhány
    ban pillanatnyi megállást vagy tempóváltást észlelünk. centiméterre, az úszó és a csali közé stoppert teszek,
    A könnyű bevágást a fenéken elfekvő ólom természe-  hogy dobáskor az úszó ne ütődjön a horogba. Felfelé
    tesen megakadályozza. Ha túl könnyű az ólom, akkor szabadon mozoghat az úszó, (ezért jó a csúszó úszó)
    a bevágás nem „jön át”. Elegendő súly esetén – én 25 a zsinóron, így a csali nagyobb vízmélységek esetén is
    grammot használok – és erősebb bevágásnál az ólom eléri a feneket (2. rajz).
                               Ennek a módszernek a fő előnye az egyszerűség, va-
    biztosítja, hogy a bevágás szöge lefelé változzék.
   sügérhorgászat a twister kissé a part irányába veszi az irányt, és ezután vecske, amely a gyanakvó öreg sügereket elijeszthetné.
     Ha nincs rajta hal, a zsinór ismét megfeszül, az ólom és lamint az, hogy a csali nem feltűnő. Nincs parafa csö-
                               Hátránya: a bevágás a fenék ólmos szerelékkel sokkal
    a twister ismét a felszínre tör.
                               jobb, mint az úszó esetében.
    3-AS MÓDSZER
                                Ezekkel a módszerekkel olyankor is volt fogás, ami-
                               kor a „normál” csalivezetés csütörtököt mondott,
     A harmadik szerelék parafa nélkül is kijön a fel- mert a fentebb említett módszerek segítségével min-
    színre, mivel egészen egyszerűen úszóra „akasztjuk” den vízréteget át tudunk pásztázni.
    a twistert. Itt is az a döntő, hogy a twister elég mere-                     Losonczi
  10                                                                                                                  11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15