Page 8 - oktober
P. 8

gában helyeztük fel a horog szárára. Én még egy csepp relék képes különbséget tenni a nagy és a kishal között.
    pillanatragasztóval szoktam rögzíteni. 13.rajz    Más szóval, egyszerűen elkerüli a kisebb pontyokat és a
     Negyedik lépés: a gyűrűn fűzzünk át egy darab tex- Tim eredményeiből ítélve, ki is merné megkérdőjelezni
                               az elméletét?
                                Mielőtt még befejezném, hadd említsem meg, hogy
                               nem kapás esetén hajlamosak vagyunk a szerelékre
                               fogni a sikertelenséget. A fentiekben bemutatott két
                               szerelék lehet valóban hatékony, azonban még sok más
                               olyan változat is létezik, amellyel sikeresek lehetünk.
                               Sokan a szerelékben hisznek, de én úgy gondolom,
                               hogy a hely helyes kiválasztása az, ami sikerre viszi
                               horgászatunkat. Persze olyan eset is előfordulhat, hogy
                               egyes tavakban a halak már specialistái a szerelékek-
                               nek és azért nem fogunk, de legtöbbször nem kapás
                               esetén, mégsem a szerelék hibáztatható.


                                                   László Attila    tilszálat és alakítsunk ki egy hurkot rajta. Ez a hajszál-
    zsinór. 14. rajz
     Ötödik lépés: helyezzük fel a csalit. Gyakorlatilag a
    szerelék kettő vagy egy nagyméretű csalival működik

   pontyhorgászat www.horgaszkalandok.hu    jól. A magyarázat abban rejlik, hogy a szerelék sikeré-
    hez a csali súlyát használjuk fel az akasztásban. 15. rajz
     Hatodik lépés: Ez a fajta végszerelék is összegubanco-
    lódhat, éppen ezért szükség lesz az oldódó habra, ame-
    lyet a horog köré teszünk a fentiekben bemutatottak
    szerint.
     Hadd jegyezzek meg még valamit: a végszerelék nem
    fog megfelelően működni, ha olyan lágy anyagokat
    használunk, mint az egyszerű vagy a kombi textilszá-
    lak. A szerelék lényege abban rejlik, hogy a csali hát-
    ra csapódik, de a horog helyben marad és éppen ezért
    egy merev előke jobban alkalmas erre, mint a lágyabb
    anyagból készült hasonló társa.
     Ez egy olyan végszerelék, amely úgy tűnik eredmé-
    nyesen használható a nagy kapitális méretű pontyok-
    nál. Ne kérdezzék miért! Sokan azt mondják, hogy a
    nagyobb halak szájában másképp dolgozik a szerelék.
    Nekem is úgy tűnik, hogy egy nagyobb példánynak
    nehezebb lesz kiköpni a horgot, mint egy kisebbnek. A hely helyes kiválasztása az, ami sikerre viszi horgásza-
    Tim Paisley egyenesen azt sugallja, hogy ez a végsze- tunkat

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13