Page 8 - november
P. 8

ady-made bojlik, mint például a fehércsokoládés vagy egyszerűen hihetetlenül jól teljesített. Éjszaka én is jól
    az őszibarackos, két-három nap alatt szinte bármelyik fogtam, nappal viszont mindig lemaradtam. A végső
    olyan vízen képesek nagy halat fogni, ahol a halak nem megaláztatás az volt, amikor Péternek adtam néhány
    ismerik a bojlit. De itt a halak bizonyára ismerték már szem fehér csokis golyót, ami ugye nálunk már nem
    a bojlit, és ezt nem bizonyította jobban mint az, hogy működött, és lás csodát, ez a lütyő még azzal is fogott!
    mi már két-három óra leforgása alatt fogtunk bojlival Nem jött, hogy elhiggyem, mintha nem is ugyanab-
    halat. Valószínűleg mi a régebbi etetések hatását élvez- ban a tóban horgásztunk volna mindannyian! Péter a
     www.horgaszkalandok.hu
    tük, az olyan egynapos horgászok etetését, akik reggel tó egy olyan részén fogott halat, amelyen gyakorlatilag
    beszórnak egy zacskó bojlit, amelyről azt hallották, nem volt semmilyen szerkezet, ami vonzotta volna a
    hogy csodákra képes, majd estig várják a hatást, az- pontyot. Az egy vonalban és a dió nagyságú dehidratált
    tán hazamennek egyetlen hal nélkül. Azonban az így bojlival beetetett helynek sikerült ellenállnia a kis poty-
    bejuttatott bojlit a hal előbb vagy utóbb elfogyasztja és kák támadásainak, így meg tudta várni a nagy pontyok
    megbarátkozik vele. Ilyen tavakon a ready-made alkal- jelentkezését.
    mazása nem a legjobb választás. Szerencsére az ilyen  Aztán jött az utolsó éjszaka, amely már igencsak hű-
    helyzetekre is fel szoktam készülni, így volt nálam egy vösre sikeredett. Dacolva a hideggel és a széllel, folya-
    zacskó házi gyártású Scopex Squid Livers bojli is.  matosan dolgoztunk és reggelre öt halunk volt, a legna-
     Napközben már többet nem etettünk, este pedig a gyobb 9, 70 kg-os, amit természetesen a társam fogott.
    fehér csokisról áttértünk a Tangee Peach ready-made  Reggelre sűrű köd ereszkedett le a völgybe, így vár-
    bojlikra. Ezeket egy komolyabb mixből állítják elő, nunk kellett délig, hogy összeszedhessük sátorfánkat.
    mint amilyenből készül a fehér csokoládés, tartalmaz Az autóban átbeszéltük az elmúlt nap eseményeit és
    S Mix-et, amely nem más, mint egy tintahal alapú fish- arról győzködtük egymást, hogy a végére nem is lett
    meal. Nem vágtuk már ketté a golyókat, hanem áttér-  olyan rossz ez a horgászat, és ha ez most egy verseny
    tünk a két szem 20 mm-es bojli, per szerelék változatra. lett volna, valószínűleg mindenkit lemostunk volna a
    Botjaim közül kettővel jobban behatoltam a tavirózsák pályáról. Persze ez nem így van, hisz akkor másak let-
    közé, ezekre házi készítésű bojlikat tettem. Az evési tek volna a körülmények és a halak is másként reagál-
    szokások kezdtek körvonalazódni, napközben ugyan tak volna a csalira. A lényeg az, hogy minden helyzet-
   pontyhorgászat folyamatosan, majd lelassult annyira, hogy reggel felé tyot is átvernünk, amelyek ebben a tóban, igen is tiszte-
                               ben találtunk megoldást és a fogási ritmusunk is napról
    idegesítettek még a kis pontyok, de ahogy kezdett be-
    sötétedni megérkeztek a nagyobbak is. Éjfélig húzott napra nőtt, no meg a végén sikerült néhány olyan pon-
    már egyáltalán nem húzott a hal. A tavirózsás rész a letre méltónak számítottak.
    házi készítésű bojlimra 11 óráig adott egy 8 kilósat,  Engem és Zolit a kétszámjegyű halak sajnos elkerül-
    majd kettő felé még egyet. Viszont a nyílt vízre bevitt tek, valószínűleg azért, mert rosszul választottunk csa-
                               létket, de Pétert, őt nem. Ez mindenképpen tanulságos
    másik botom, amelyen Tangee Peach bojli volt felfűz-
    ve csalinak, az-az éjszaka folyamán fogott egy 9 kg-os horgászat volt, legközelebb tudni fogjuk, mivel készül-
    halat, mellé még pár darab 6-7 kilóst is. Összességében jünk. Legyen tele a szák!
    jó éjszaka volt, hisz sikerült reagálnunk az adott szituá-                  Dobai Imre
    cióra és ennek megvolt az eredménye is.
     Reggel ellátogattam Péterhez, aki jóval messzebb hor-
    gászott tőlünk. Nagyon aktív volt, sürgött-forgott a
    sátor körül, fújta fel a csónakot, hidratálta a bojlit. Mi
    ez a nagy izgalom? –kérdeztem. Talán fogtál valamit?
    Kezével intette, hogy 6 darabot fogott az éjjel és mind
    szépeket, mindegyik 10 kg feletti és mind a sajátkészí-
    tésű dehidratált bojlijára jött. Közben már be is ugrott
    a csónakba, hogy bevigye az egyik szerelékét. Én pedig
    nagyot nyelve, visszatértem a saját helyemre. Mérges
    voltam magamra, hogy voltam képes otthon hagyni azt
    a 25 kg kemény dehidratált bojlit, ami most aranyat ért
    volna. A rohadt életbe!
     Ismét etettem. Bojlik, pellettek, magvak, dipek – min-
    dent bedobtam a játékba, de estig semmi érdemlegesről
    nem tudtam beszámolni. Bezzeg Péter már a 9-dik 5
    kg feletti pontyát mutogatta. Éjjel jött még nekünk egy
    6,5, egy 8 és egy majdnem 10 kg-os ponty, de Péter ezen
    az éjjelen is ránk vert, ugyanis ő dupla ennyit fogott a
    „szaros” száraz bojlijával. Pfujj!!
     Az utolsó nap igencsak viccesen alakult. A fehér cso-
    kis meghalt, a Tangee Peach jól fogott, a Scopex Liqu-
    id Livers nagyon jól fogott, a dehidratált bojli pedig Egy tízen felüli

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13