Page 7 - november
P. 7

vágva tettünk fel a horogra úgy, hogy a két fél bojli a
                               gömb részüknél találkoztak, így egy pillangó formájú
                               hatást keltettek. Rádobáltunk még néhány kiló bojlit az
                               etetésre és vártuk a nagyobb pontyok felbukkanását.
                                 A délután csendesen telt, este pedig megérkezett az első
                               komolyabbnak tűnő kapás. Egy kb. 7 kg-os ponty volt a
                               felelős az egészért, ami perceken belül már a pontymat-
                               racon várta a fertőtlenítést és a fotózást. Az eset után
                               azonnal kivettem az utolsó kukoricás szerelékemet is,
                               és az összesre bojlit tettem fel. Péter megkérdezte, vajon
                               tegyen fel ő is bojlit. Hát nem elég egyértelmű! - felel-
                               tem neki. A második éjszakám potykamentesre sike-
                               redett. A pár darab 3 és 6 kiló közötti nagyobb ponty
                               megfogásával úgy nézett ki jó úton haladunk.
                                A harmadik nap az értékelés napja volt. Maradjunk
    Az első nagyobb halunk                ugyanezen a helyen, vagy menjünk máshova? Etessünk
                               tovább, vagy hagyjuk abba? Maradjunk a két fél darab
    még pár CSL paszturából készült gombócot, melyhez pillangó csalinál, vagy tegyünk fel két szem egész bojlit
    különböző magvakat is kevertem. Az első kapásom csalinak? Megmondom őszintén, az állásom már nem
    véletlenszerűen jött, de annál erőszakosabb volt. Egy nagyon tetszett, kezdett számomra egy kiséé unalmas-
    kb. 5 kg-os ponty volt a tettes, de sajnos mielőtt még sá válni. Gondoltam egyet és tettem egy sétát a parton,
    megmeríthettem volna, kiköpte a horgot és odébb állt. hátha sikerül egy olyan helyre bukkannom, ami esetleg
    Nemsokára ismét kapásom volt. Ezúttal egy alig kilós, jobban termel. A szemben lévő másik oldal tele volt hor-
    hosszú, élénk színű kis pikkelyes vette fel a horgot. A gászokkal, viszont az ottani állások jelentéktelennek,
    következő fél órában jött kb. 10 ugyanakkora méretű. unalmasnak tűntek. Nem volt látható előttük semmi-
    Alighogy bevittem a szereléket, máris akaszthattam. lyen szerkezet, és valószínűleg a vízben is ugyanez volt
    Úgy tűnt, hogy a kis pontyok igencsak odavannak a a helyzet. Az ilyen helyeken nem találja meg a horgász a
    főtt és könnyen emészthető kukoricáért, melyeket rá- halat, inkább azt várja, hogy a hal találja meg horgászt.
    adásul kezeltünk is még egy kis édes kukoricalikőrrel.  A tavat megkerülve, az északi részen találtam egy
    Zoli gyakori bejárásai már lassan ösvényt képeztek a csendes helyet, ahol egyetlen horgász sem tartózkodott.  pontyhorgászat
    vízen. Alighogy bevittük az egyik szereléket, máris Úgy nézett ki, mint egy strand. Balra egy ugyanolyan
    húzhattuk a másikat. Azonban egy idő után kezdett tavirózsa szőnyeg terült el, mint a másik helyen ahol
    unalmassá válni a kis pontyok fárasztása, ezért a négy horgásztunk. Viszont jobb oldalról el lehetett érni an-
    szem kukoricából álló szerelékekről átváltottam a hét nak a nádszigetnek a szélét is, amely szerintem a leg-
    szemesekre, és melléjük kötöttem egy nagyobb horgot prominensebb szerkezet volt az egész tavon. Kb. 90-120
    is. A tervem nem igazán jött be, az apróbb pontyok méterre volt a sziget legközelebbi, és kb 200-210 méter-
    ugyanúgy húzták, mint azelőtt. Az éj ideje alatt is ha- re a legtávolabbi része, tehát különösebb akadálya nem
    sonló volt a helyzet, kivéve azt az egy darab 2,5 kg-os volt annak, hogy behúzhassuk szerelékeinket. A tavi-
    pontyot, melyet 2 óra tájt fogtam. Reggelre valószínűleg rózsák és a nádsziget szegélye között egy kb. 160-170
    mi voltunk a hely bajnokai a bojlis bottal fogott poty- méteres szabad vízfelület terült el, amit könnyedén be
    kák terén.                      lehetett volna etetni. Szomszédok sem voltak, így a hely
     Péternél más volt a helyzet. Nem fogott csak egy-két igencsak vonzónak tűnt.
    darabot, de azok sem voltak nagyobbak a mieinknél.  Visszaérve a táborba elmeséltem társamnak, hogy mit
    Pedig ő egészen nagy horgokat használt a kukorica találtam és próbáltam meggyőzni, hogy táborozzunk át
    fűzér mellé, követve azt a filozófiáját, hogy ha egy hal arra a helyre, de végül sikerült meggyőznie, hogy ma-
    fel akarja venni a csalit, akkor felveszi a nagy horgot is. radjunk. Azzal érvelt, hogy a bojlis etetésünknek csak
    Máskor röhögtem volna ezen a badarságon, de most az ezután fog megjönni a hatása. És mennyire igaza lett! A
    foglalkoztatott, hogyan szabaduljunk meg ettől a sok kis nemkívánatos potykáink újraszerveződtek és ráin-
    kis potykától. Ennek érdekében fel is hívtam a Ferit, dultak a bojlira. A félbevágott golyók éppúgy vonzották
    hogy adjon tanácsot abban, hogy mit lehet ilyenkor a kis pontyokat, mint a kukorica. Főleg a fehér csoko-
    tenni, hiszen ő már pecált itt többször is. Azt mondta, ládéízesítésű volt az igazi mágnes a kishalak számára.
    nála inkább a nagyja jött, az aprajából csak két-három Közben Péter is megjött a hírrel, hogy megfogta ő is az
    darab volt per nap. Hoho, akkor az gyenge volt kiscsá- első potykáját a száraz bojlijával. „Nagyszerű hír”, tehát
    vó, hasonlóan nálunk is jön két-három darab az aprajá- az övé sem jobb a miénknél.
    ból, csak az a baj, hogy óránként!           Az-az igazság, hogy kezdtem rájönni, hogy mi is tör-
      Mindenféleképpen új stratégiát kell kitalálnunk, ténik valójában, és ha a méreteket nézzük, úgy tűnt
    nincs más kiút, bojlival kell csaliznunk. Mi nagy halat nem állunk túl jól. A halak szerették a bojlit, erről nem
    akarunk fogni, nem kicsit! Ezért a kukoricás szerelékek volt semmilyen kétségünk, de ezt nem a mi etetésünk-
    egy részét 20 mm-es bojlikra cseréltük, melyeket félbe nek köszönhettük. Helyesen használva, általában a re-

                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12