Page 5 - november
P. 5

 „Ha esik az eső, akkor véged van. Egyszerűen Péter még az elején kiszállt a kocsiból és gyalogszerrel
    képtelen vagy megközelíteni úgy a partot, hogy elindult megtalálni azt a csapást, ahol le tudunk volna
    az autóddal ne ragadjál bele a hatalmas sárba.” ereszkedni biztonságban a tóhoz.
    Feri barátom erre hívta fel a figyelmemet indulás - Nos, hogyan húzzuk ki az autót? - kérdeztem az őrt.
    előtt. Tapasztalata volt neki bőven, ugyanis egy - Traktorral. Csak kell keresnünk egyet - jött a válasz,
    horgászat erejéig már volt szerencséje kilátogat-   majd elindult.
    ni a szóban forgó vízre. Pechére kifogott egy elég  Közben dél lett. Ott álltam egyedül, mint egy rakás
    esős időszakot, melynek következménye az lett, szerencsétlenség, vizesen, egy szál nadrágban, feke-
    hogy kocsijával beragadt a sárba, ahonnan csak te zokniban, ami reggel még fehér volt és amely ezer-
    egy helybéli tudta kihúzni egy lovas szekér segít-  számra tele volt dekorálva tüskés magvakkal, no meg
    ségével.                       a libafos zöld színű divatos „Catepillar” márkájú víz-
                               hatlan dzsekimmel, amely annyira beázott, mint egy
     Már két napja esik folyamatosan, ilyenkor ugye az törülköző egy jó nagy fürdés után. El tudják képzelni,
    volna a logikus, hogy üljek le a fenekemre és marad- mennyire esztétikusan néztem ki, közben azon töp-
    jak otthon. Nem kéne éppen erre a helyre kiruccanni, rengtem, hogy egyáltalán normális vagyok-e, és meg-
    de tudják hogy van az ilyenkor, most is a tó titokza- éri-e az a pár ponty ezt a sok szörnyűséget.
    tos vonzalma erősebb volt, mint az emberi logika. Az  A traktor nem jött, helyette megérkezett Péter, akit
    indulás reggelén fél órára elállt az eső és ez bizalmat nyomban elküldtem az őr után. Aztán négy óra eltel-
    adott nekünk, pedig alig 250 km út állt előttünk. Útnak tével megérkezett a traktor is. És hogy a lúd legyen kö-
    indultunk. Útközben többször is eleredt az eső, majd vér és a tragikomédiába illő történet is jól folytatódjon,
    egy kis szünet következett. Reméltük szerencsénk lesz, amint a traktor megérkezett, nyomban kifogyott be-
    azonban ahogy a tóhoz érkeztünk, azonnal zuhogni lőle a gázolaj! A kedves halőr, újból elindult egy újabb
    kezdett az eső. Rábíztam Péterre a kocsi őrzését, majd traktor becserkészésére. Mi pedig Péterrel bebújtunk a
    elindultam egy kicsit körülnézni, de már az első száz hoppon maradt traktor hideg fülkéjébe, ahol találtam
    méter megtétele után egy olyan mocsaras rész került az egy nagydarab irtózatosan mocskos szivacsot, majd azt
    utamba, amin még a terepjáróval sem lehetett volna át- pokróccá átalakítva bebugyoláltam vele nedves teste-
    jutni, nemhogy gyalog. Ekkor a semmiből előkerült egy met.
    kedves halőr, aki segítséget ajánlott. Közölte, hogy van  Végül nagy nehezen megérkezett a második traktor is,
    itt egy út, mely fűvel borított, azon valószínűleg meg a nagyon kedves halőrrel együtt. Egy kábel segítségével
    tudjuk közelíteni a vizet. Visszafordultam a kocsihoz és összekötöttük a két járművet, majd a traktor sikeresen  pontyhorgászat
    utána indultam. Eleinte jó volt az út, aztán egyre rosz- kihúzott a sáncból, majd egy röpke fél óra alatt kivon-
    szabb és rosszabb lett, aztán felakadtam. Az őr elment szolt maga után a hatalmas sárban, egészen arra az asz-
    és szerzet valahonnan egy lovas szekeret, amellyel sike- faltozott útra, ahol annak idején megérkeztünk.
    rült kihúznia, így mehettünk tovább. Az autóm azon-  - Hazamegyünk! – jelentettem ki idegesen – Nekem
    ban nem igazán érezte jól magát ezen a hepehupás tere- nagyon elment a kedvem a horgászattól!
    pen, csak úgy dülöngött egyik oldalról a másikra. Egy - Jó – mondta a barátom - de ha tudnád, hogy mekkora
    kanyarban sikerült úgy megcsúsznom, hogy rögtön az pontyokat láttam ugrálni….Majdnem elküldtem mele-
    út menti árokban találtam magam. Az árok egyáltalán gebb éghajlatra….
    nem volt mély, á dehogyis, csak úgy négy méter lehe-  Az idevezető reggeli 250 km után, majd az ezt követő
    tett, alján vízzel! Lehet, hogy holmi off-roadosoknak ez roppant jó szórakoztató nap után, az újabb hazavezető
    igencsak jó buli lett volna, de nekem egyáltalán nem 250 km-es éjjeli út is szörnyű volt. Végig zuhogott az
    tűnt annak. Igencsak be sz….-tam! A kanyarba érvén eső, az utat is alig lehetett látni a sok víztől, de elhihetik
    autóm megcsúszott, aztán az árok szélét átlépvén, 45 nekem soha nem vezettem még ennyire nagy élvezet-
    fokos szögbe dőlt, csúszni kezdett befelé és amikor csak
    fél méter volt hátra ahhoz, hogy kompletten beborul-
    jak, hirtelen megállt. Csak az őr segítségével tudtam
    kikecmeregni a kocsimból, annyira meg volt dőlve! Ek-
    kor láthattam csak igazán, hogy minek köszönhettem,
    hogy nem álltam fejre azonnal. Hála Istennek, a kocsim
    beakadt valami bokorfélébe, amely volt annyira erős,
    hogy meg tudta tartani. De vajon meddig képes rá?
     Az ezután következő órák eseményei joggal képez-
    hetnék egy „Hogyan oldjuk meg a horgászatban fellé-
    pő krízis helyzeteket” című cikk témáját. Az eső nem
    szűnt, ruháim, aktáim, pénzem és a telefonom az autó-
    ban maradtak. Visszamászni nem tudtam értük, mert
    fenn állt a veszélye annak, hogy akár egy jelentéktelen-
    nek tűnő érintés hatására is, kocsim fejre állhat, és ak-
    kor lőttek az egésznek. Még az volt a szerencsém, hogy A tó nem kicsi, 80 hektáros

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10