Page 10 - november
P. 10

Süllős műcsalik

     a hideg hónapokra
     www.horgaszkalandok.hu


      A vizek hőmérsékletének csökkenésével ará-      A cicadat az amerikai horgászok gyakran használják
    nyosan csökken a süllő vadászterülete is. Tavasz- az amerikai süllő (walleye) horgászatánál. Nálunk kevés-
    szal és a nyár elején a süllő vadászterülete elérheti bé terjedt el ez a műcsali. Mint ahogyan a „twister” név
    az akár 10-15 méteres átmérőt, amely azt jelenti, (a feltaláló cég neve) esetében is, a „cicada” megnevezést
    hogy a süllő képes még ekkora távolságokból is is a gyártó (Reef Runner) találta ki. A tulajdonképpeni
    érzékelni zsákmánya jeleit. Viszont a késő őszi neve („sonic blade”), ami egy erős vibráló mozgást vég-
    hónapokban, amint a víz hőmérséklete egyre ala- ző, lapos, fém csalit takar. A csali felső részén található
    csonyabb lesz, a süllő táplálkozási szokásai meg- három lyukacska, mely lehetővé teszi, hogy a karabinert
    változnak és vadászterületének átmérője akár 1 annak függvényében akasszuk egyikbe vagy másikba,
    méter alá is csökkenhet.               hogy milyen mélységekben szeretnénk csalinkat vezetni.
                               Amennyiben úgy döntünk, hogy az első lyukba fűzzük a
      A következő sorokban szeretnék bemutatni Önöknek karabinert, tudnunk kell, hogy műcsalinkat a lehető leg-
    két igen hatékony műcsalit, amelyek segítségével tucat- mélyebben fogjuk vezetni. A középső lyuk a sekélyebb vi-
   süllőhorgászat getőhorgászai nem igen használják őket, pedig kéne. E a leghátsó lyukacska közvetlen a felszín alatti keresgélésre
    számra apríthatjuk a téli hónapok süllőit. Hazánk per- zeken és a vízközt történő horgászatot teszi lehetővé, míg

    két műcsali nem más, mint a cicada (ejtsd:csikádá) és a szolgál. A függőleges csalivezetés-tapogatás esetében (ezt
    jig spoon.
                               tárgyaljuk mi is) a kapcsot akasszuk a középső lyukba.
    A hidegebb hónapokban a süllő táplálkozási szokásai megváltoznak

  10                                                                                                                  11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15