Page 9 - marcius
P. 9

zetben, továbbá a szerelék lebegő mivolta miatt a hor-
                               gunk sem fog könnyen csorbulni a durva mederfené-
                               ken.
                                Nézzük, hogyan kössük meg a snowman szereléket:
                               kell hozzá egy rugalmas forgókapocs, egy 4-es soroza-
                               tú és 6-os számú Fox horog, 20 centiméter 15 librás
                               fonott zsinór, egy csúszó ütköző és egy pici darab 1 mil-
                               liméteres átmérőjű szilikon csövecske.
                                Első lépésként kötünk egy hurkot a 20 centiméteres
                               fonott zsinórunk egyik végére, majd az ütközőt felhúz-
                               zuk a csomó alá. Ezt követően egy tű segítségével fel
                               füzűk a zsinórra a kis szilikon csövecskét, majd húzzuk
                               fel a horog szárára. Tegyük fel a két szem bojlit, előbb a
                               süllyedőt azután pedig a lebegőt, majd egy bojlis ütkö-
                               zővel ütköztessük. A csúszó ütközőt húzzuk szorosan az
                               első bojliig. Ezt azért tesszük így, hogy a két szem boj-
                               link szorosan egymáshoz tapadjon, és hogy a süllyedő
                               bojlink ne csúszkáljon a hajszálelőkén. Most kössünk
                               meg a horgunkat egy csomó nélküli kötéssel úgy, hogy
                               hagyjunk egy 2 milliméteres szakaszt a horog szára és
                               az első szem bojli között. Tekerjük sokszor zsinórunkat
                               a horog szárára, úgy 20-szor, mert ez jobbá teszi a sze-
                               relék mechanikáját abban a pillanatban, amikor kijön a
                               hal szájából a szerelék. Jobban akad. A zsinór másik vé-
                               gére kössük fel a rugalmas forgókapcsunkat, végül pe-
                               dig tegyünk zsinórunkra egy kis tungsten vagyis ólom
                               pasztát. Az ólom paszta hatást gyakorol a szerelékre,
                               az jobban fog süllyedni, jobban fog tapadni a fenékhez,
    A hóember szerelék általában két szem bojliból áll: egy  így kiküszöbölhetjük az esetleges gubancokat és a sze- pontyhorgászat
    süllyedő és egy pop-up                relékünk sem fog egykönnyen felemelkedni. Ha a pop-
                               up bojlink a süllyedő bojlinkhoz viszonyítva túlságosan
    a szerkezetek csendesebb, áramlatvédettebb felén kell is lebeg, ami miatt a szerelék jobban felemelkedik a
    keresnünk, ott ahol le tud rakódni az iszap. Az iszap na- fenéktől, akkor tehetünk ólom pasztát közvetlenül a
    gyon jó táptalajt tud biztosítani a növények számára is, csomó nélküli kötésre is. Az eredmény egy tökéletesen
    így a rajta kialakuló dús növényzetnek köszönhetően, kiegyensúlyozott szerelék lesz, amely még a legintelli-
    máris létrejön egy természetes élelemben gazdag lera- gensebb pontyot is be tudja majd csapni.
    kat. Következésképpen: érdemes mindig a növényzet-   Hadd adjak még egy tanácsot. Bedobás előtt vigye-
    ben gazdag, vagy azok közelében horgászni.      nek fel még egy kis vízben oldódó habot a horogra úgy,
     Mint minden más pontyos vízen, a bányatavakban is hogy annak hegye be legyen burkolva a habba. A hab-
    az első szempont, amit figyelembe kell vennünk, az a bal szerelt snowmanek előnye, - és nemcsak ennek a
    halak lokalizálása. Ha úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk szereléknek, hanem a többinek is – hogy pár pillanatig
    a számunkra legideálisabb helyet, akkor el kell dön- jobban lebeg a fenék felett, de amint feloldódik a hab,
    tenünk, hogyan is kezdjünk neki. Vajon az lesz jó, ha a szerelék lassan és tökéletesebben fog elhelyezkedni
    a szerkezet csúcsát vagy az oldalait horgásszuk meg? az iszapon vagy a növényzeten.
    Vagy egyenesen bedobunk a növényzet sűrűjébe?
     Nézzünk egy olyan szereléket, amely különösebb ne- 2. TÁROZÓK ÉS TERMÉSZETES TAVAK
    hézségek nélkül, megállja helyét az ilyen szerkezetek-
    ben gazdag, nehéz bányatavakban. Ez nem más, mint  Általában a víztározók úgy jönnek létre, hogy egy völ-
    a hóember szerelék, angol nevén snowman. E szerelék gyet úgy zárnak el, hogy az addig benne folydogáló víz
    alkalmazásával, csalinknak tudunk adni egy semleges a gát miatt elárasztja a völgyet, kialakítván így egy ta-
    lebegést, egy olyan lebegést, amely lehetővé teszi, vat. Nyilvánvaló, hogy a tározók víz alatti topográfiája
    hogy az finoman helyezkedjen el az iszap, növényzet függ attól, hogy árasztás előtt gyakorlatilag mi volt a
    vagy a kavicsos részek felett. A szerelék legszembetű- völgyben, éppen ezért a tározók víz alatti struktúrája,
    nőbb karakterisztikája, hogy két szem bojlit használunk mélysége, igen változatos lehet. Következésképpen,
    a hajszálon, egy hagyományos süllyedőt és egy lebegő nem minden tározót tudunk egy kalap alá vonni, hiszen
    bojlit. Működése azon alapszik, hogy a süllyedő bojli a különbségek köztük hatalmasak lehetnek. A legtöbb-
    súlya hatást gyakorol a lebegő bojlira, melynek ered- jükre jellemző tulajdonság az a sok hordalék, iszap me-
    ményeként egy tökéletesen kiegyensúlyozott csalit lyet idővel behoz a víz. Azonban természetességükből
    kapunk, mely nem merül el az iszapban vagy a növény- adódóan a tározók hajlamosak eliszaposodni, éppen

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14