Page 8 - marcius
P. 8

Szerelékek     bányatavakra
     www.horgaszkalandok.hu

       és tározókra     Azt hiszem, minden pontyhorgász egyetért ve- 1. BÁNYATAVAK
    lem abban, hogy többféle típusú pontyos víz lé-
    tezik és típusonként mindegyik víz más és más  A hazánkban egyik leggyakrabban előforduló tótípus a
    karakterisztikával rendelkezik, továbbá kedves bányató, amely a kavics és a sóder kitermelésével pár-
    horgásztársaim abban is egyetértenek velem, huzamosan jön létre. Európa egész területén találkoz-
   pontyhorgászat         nyében alkalmazandó szerelék kiválasztása. Ves- történik a kavics kitermelése, mint idehaza. Egyszóval:
    hogy horgászataink során fellépő problémáink hatunk e víztípussal, a kintiek talán abban különböznek
    között előkelő helyet foglal az adott víz függvé-
                               a hazaiaktól, hogy külföldön esetleg más technikával
    sünk egy pillantást a hazánkban is leggyakrabban a hazánkban található bányatavak és mondjuk az ang-
    előforduló két tótípusra és a sikeres horgászat liai bányatavak hasonló adottságokkal rendelkeznek,
    reményében, válasszunk hozzájuk egy-egy szere-
                               tehát nem sokban különböznek egymástól.
    léket is.
                                A hazánkban található bányatavak jó része árasztás
                               útján jött létre, vagyis a kavics kitermelése után a fenn-
                               maradó gödröt, egyszerűen felengedték vízzel. A másik
                               részük úgy jött létre, hogy a kavics kitermelése közben
                               vagy után, magától feljött a talajvíz és máris készen
                               állt a bányató. Általában a bányatavak a legnépsze-
                               rűbb vizek közé tartoznak, mégis léteznek olyan horgá-
                               szok, akik számára a bányatavakon történő horgászat
                               problémákat okozhat. És ez minek köszönhető? Hát
                               annak, hogy a bányatavak aljzata igen változatos, tele
                               vannak különböző víz alatti szerkezetekkel, zátonyok-
                               kal, homokpadokkal ami ugye nem is baj, hiszen ezen
                               szerkezetek szélein, küszöbein találhatók a természe-
                               tes élelemben gazdag lerakatok, melyeket a pontyok
                               előszeretettel keresnek fel. Ha ezeket a lelőhelyeket a
                               horgász megtalálja, akkor máris győztesnek érezheti
                               magát. A homokpadok, zátonyok többsége igen fejlett
                               ökoszisztémával rendelkeznek, melyek nagyban előse-
                               gítik a növényzet fejlődését, kialakulását, - és egy dús
                               növényzeten való horgászat, ugye sok problémát okoz-
                               hat. Ezeken a helyeken, nem könnyű feladat megtalál-
                               ni a pontyokat, hiszen előfordulhat, hogy a pontyok
                               az egyik szerkezet közelében tartózkodnak, miközben
                               a mi szerelékünk egy másik szerkezet küszöbén hever,
                               pár méterrel odébb.
                                A homokpadok, zátonyok jelenléte és azok különböző
                               elhelyezése vízáramlatokat idéznek elő, melyek hatá-
                               sára iszapfoltok keletkeznek - és ahol iszap van ott éle-
                               lem is van! Mivel ezek az áramlatok a szél hatására jön-
    Snowman szerelékre jött bányatavi ponty        nek létre, több mint valószínű, hogy az iszapos részeket

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13