Page 6 - marcius
P. 6

mészetes körülmények között, a spanyol Ebro folyón
                               végzett gyakorlati kutatásai kiderítették, hogy a harcsa
                               az emberi fül számára kifejezetten mély hangokat hall-
                               ja csak meg, hallásának tartománya a tíz és a nyolcszáz
                               Hertzes határok között mozog. Erről és a hangerőről
                               kissé bővebben később, mint ahogyan arról is, hogy a
                               tíz és a nyolcszáz Hertzes rezgésszámú hangtartomá-
     www.horgaszkalandok.hu
                               nyon belül, vajon melyek lesznek azok a frekvenciák,
                               amelyekre a harcsa különösképpen gerjed. De most
                               félretesszük egy időre a száraz fizikát és a halbiológiát
                               is, és belekezdünk a jóval gyakorlatiasabb horgászatba.

                               A KUTTYOGATÓ HÁTRÁNYAI

                                A kuttyogató, illetve a kuttyogatás témakörébe itt és
                               most nem fogok részletesen belemerülni, hiszen erről
                               is köteteket írtak már, melyekhez annak idején jóma-
                               gam is hozzájárultam soraimmal. Ebben a fejezetben
                               kizárólag arra fogunk koncentrálni, hogy mik a kuttyo-
                               gató, illetve a kuttyogatás tagadhatatlan és kivédhe-
                               tetlen hátrányai.
                                A kuttyogatók egyik legfőbb hátulütője, hogy nem
                               lehet alkalmazni őket a sekélyebb (a három, de még
                               inkább a négy métert meg nem haladó mélységű) vize-
                               ken. Azazhogy természetesen használhatjuk őket ilyen
                               körülmények között is, de minek? Hogy holtbiztosan ne
   harcsahorgászat tására elhagyja pihenőhelyét,
                               fogjunk harcsát? A kuttyogató hangerejét ugyanis csak
                               növelni tudjuk bizonyos határokon belül (ha erősebben
    63 kilogrammos kuttyogatott harcsa


    és őrült agresszivitással por-
    tyázni indul?
     Az eddigi harcsás - kuttyo-
    gatós szakirodalmak megelé-
    gedtek annyival, hogy mé-
    lyebb vizeken a nagyobb fejű,
    tehát a mélyebb hangot adó,
    míg sekélyebb vizeken a ki-
    sebb fejű, tehát a magasabb
    hangtartományokban szóló
    kuttyogatók használatát ér-
    demes előnyben részesíte-
    ni. Egyébként a kuttyogatás
    szempontjából ez nagyjából
    így is van, de nekem ez nem
    volt elég, én mindenáron
    válaszokat akartam kapni
    a fenti kérdésekre. No, de
    nem cifrázom tovább a dol-
    got: a tavalyi évben, tudós
    barátaimnak köszönhetően
    végre válaszokat kaphattam
    ezekre a kérdésekre. Ameri-
    kai halbiológus barátom - aki
    mellesleg a méltán világhírű,
    floridai Miami Egyetem Alkal-
    mazott Oceanológiai Tanszé-
    kének munkatársa - labora-
    tóriumi, és az úgymond ter- A kuttyogatóval csak a csónak alatti vizet tudjuk leütni

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11