Page 4 - marcius
P. 4

Vájtfülű

                      harcsák


     Amennyiben vesszük magunknak a fáradságot,  A halak hallása viszont teljesen más tészta. Vannak
    és a halak hallását összehasonlítjuk az emberi ugyan neurofiziológiai jellegű hasonlóságok, de az el-
    hallással, azt tapasztalhatjuk, hogy a nálunk jóval térésekből még többet fedezhetünk fel. Az egyik leg-
    fejletlenebb halak hallása a miénkhez képest po-   fontosabb különbség talán a hanghullámok útja, amely
    kolian bonyolult.                   út a hang forrásától a halak hallóközpontjáig vezet. A   harcsahorgászat www.horgaszkalandok.hu

    A halak hallása bonyolult

      Az emberi hallás esetében nincs kecmec: a hang for- halak esetében ugyanis az egyensúlyi szervvel „egy-
    rásától kiinduló hanghullámok a közvetítő anyagon (le- beépült” hallószerv nincs kapcsolatban a külvilággal,
    vegőn) keresztül közvetlenül a fülünkbe jutnak, a meg- hanem a koponya belsejében, a koponyacsontba zárt
    felelő hangerő és a megfelelő - tehát húsz és tizenhat- belső fülben található. Hogy a hanghullámok a halak
    ezer Hertz közötti - frekvencia esetén megrezegtetik a hallószervéig egyáltalán eljuthassanak, meglehetősen
    dobhártyát, melyek aztán az érző idegrendszeren ke-  kalandos és hosszú utat kell megtenniük. A hanghullá-
    resztül eljutnak agyunk audiális (hallási) központjába. moknak először is át kell hatolniuk a halak kültakaróján
    Ez az agyközpont aztán feldolgozza, értékeli, és adott (pikkelyek, pikkelytokok, nyálkahártya, bőr), majd az
    esetben tárolja is az érző idegrendszeren keresztül be- izomzaton, esetleg bizonyos belső szerveken és cson-
    érkezett információkat.                tokon is, és csak ezek után rezegtethetik meg az úszó-

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9