Page 9 - junius
P. 9

legtöbb igazán nagy compó éjfél és
                                       napkelte között került a szákomba.
                                       Nem tagadom, a kora esti órákban is
                                       előfordult már néhány kapás, de ezek
                                       nagyságrenddel rosszabb eredmény-
                                       nyel kecsegtettek.

                                       KEVERÉK

                                       Szeretek mindent nyugodtan előké-
                                       szíteni, és mindent megtenni annak
                                       érdekében, hogy az esélyeim jók le-
                                       gyenek, így hát általában a késő dél-
                                       utáni órákban érkezem a vízhez. Mi-
                                       után mindent gondosan elrendeztem,
                                       és a horgaimat felcsaliztam, kialakí-
                                       tom az etetőhelyeket. Az etetőanya-
                                       gomat puhára főzött kendermagból,
                                       kukoricából és csillagfürt keveréké-
                                       ből állítom össze. Minden anyagból
                                       egy harmadrészt teszek, ez tökélete-
                                       sen vonzza az „ínyenceket” az etető-
                                       helyre. Mivel a nagy compók éjszaka
                                       a part közelébe húzódnak, magától
                                       értetődik, hogy etetni is ott érdemes.
                                       Aki a part közelében horgászik, an-
                                       nak természetesen igencsak nyugod-
                                       tan kell viselkednie, csöndben kell
                                       maradnia. A csalit legszívesebben kis
                                       gumicsónakból helyezem ki. Kicsivel    compóhorgászat
                                       a far mögött leeresztem a két-három
                                       liternyi keveréket, majd arrébb eve-
                                       zek, lehorgonyozom, és pontosan az
                                       etetés fölé dobok. Ha csónak nélkül
                                       és világító patronnal ellátott úszóval
      Éjfélkor nemcsak a szellemek indulnak el horgászom, akkor groundbaiter-val végzem a beete-
    kísérteni, hanem ekkortájt indulnak el a com- tést. A groundbaiter nem más, mint egy hosszú rúd
    pók is portyázni, mert a ponttyal ellentétben végén elhelyezett merítőkanál. Ha a merítőkanál se-
    a compó főként éjfél és pirkadat között kap a gítségével etetek, az etetőanyag-keverék a kívánatos-
    legjobban.                      nál némileg nagyobb területen szóródik szét. Ez nem
                               is baj, mert a szél és a hullámok mindig mozgatják
     Csend üli meg a tavat, csak néha-néha zizeg a bokor valamennyire az úszót, és a dobások sem sikerülnek
    vagy sivít egy kuvik. Úgy fél öt lehet, kelet felől világo- mindig tökéletesen pontosan. Mindig koncentráltan
    sodni kezd, mindjárt pirkad. Hirtelen megemelkedik etetek, és ha az eledelhez némi zsemlemorzsát is keve-
    a világító patronnal ellátott úszó, és könnyedén tán- rek, akkor nagy, laza gombócokat gyúrhatok belőle,
    colva a part felé veszi az irányt. Mielőtt még elmerül- így a „merítőkanállal” is célzottan lehet dobni.
    ne, a társam bevág. A túlsó végen nagy az ellenállás, a
    hal vadul menekülne.                 SPONTÁN ETETÉS
     A várakozás hosszú óráiért most ismét megjutal-
    maz a tó: hosszú fárasztás után aranybarna compó    Vigyáznunk kell arra az esetre is, amikor egyet gon-
    fekszik előttünk, pontosan kétkilós. Ezúttal Péter, a dolunk, és hirtelen felindulásból elindulunk horgász-
    horgásztársam volt a szerencsés, örömét széles mo- ni. Ebben az esetben aligha lesz időnk a különböző
    solya jelzi. Ám nem bízhatjuk magunkat pusztán a magok puhára főzésére. Ilyenkor a horgászboltokban
    szerencsére, kapitális compót nem lehet akárhol ki-  kapható kész márna-eledel igazán jó szolgálatot tesz.
    emelni a vízből. A legfontosabb erény a türelem. Nem Ennek a nagyszemcsés keveréknek az íze a sajtéra
    véletlen, hogy a compó két tulajdonságáról nevezetes: hasonlít, és a compók is legalább annyira szeretik,
    az egyik a félénkség, a másik pedig, hogy a leglehe- mint a márnák. Ha az eledelhez még csontkukacot
    tetlenebb időpontokban hajtja végre kapásait. 23 évi vagy szúnyoglárvát is keverünk, akkor a legfinomabb
    horgászás után egyértelműen kijelenthetem, hogy a compócsemegét kínálhatjuk. Ámde a compók oda-

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14