Page 6 - junius
P. 6

dés problémáját, akár egy csúszó ólom segítségével,
                               amely elé egy ólommal bélelt zsinórt teszünk (leadcore)
                               vagy egy műanyag csövet, amely nehezebb, mint a víz
                               és ezáltal lesüllyed. Ne feledjük, hogy a leadcore zsinór,
                               vagy a műanyag cső legyen hosszabb, mint az előke zsi-
                               nór – vagy ha a horog öblébe egy PVA zsinórral ellátott
                               bojlifűzért kötünk, akkor hosszabb legyen, mint az elő-
     www.horgaszkalandok.hu
                               ke és a PVA zsinór együttvéve.
                               - aztán jönnek a lassan süllyedő zsinórok, mint a Fox
                               Snare. Ezek keményebbek, merevebbek egy kicsit, mert
                               anyagukba olyan szálakat vezettek be, amelytől a zsinór
                               süllyed, továbbá keménységük miatt nem hajlamosak a
                               gubancra. Általában ugyanúgy állítjuk össze a szerelé-
                               künket ezzel a zsinórral is, mint az előző esetben, de
                               ha vigyázva horgászunk, nélkülözhetjük a végszerelék-
                               ből akár a leadcore zsinórt is, ha a csúszó ólom után
                               teszünk egy forgót.
                               - következnek a lágy és selymes monofil zsinórok, mint
                               amilyen a Fox Illusion Soft Link. Az igaz, hogy mere-
                               vebbek, mint a fonott zsinórok, de nem sokkal, így hát
                               itt is fenn áll a gubanc veszélye.
                               - végül léteznek a merev monofil zsinórból készült haj-
                               szálelőkék is, amelyek merev anyaguknak köszönhető-
                               en nem gubancolódnak egyáltalán, bátran használhat-
                               juk bármely szerelék összeállításánál.

   pontyhorgászat szába, ezzel biztosan meggátoljuk a gubancképződést GUBANCGÁTLÓ CSŐ (ANTI-TANGLE)
    A szerelékünket gyúrjuk bele egy gyorsan oldódó bojlimasz-


    szabadon. Így meglesz az esélye annak, hogy megfog-
    hatjuk halunkat csalink fenékre érése közben, vagy  Nem vagyok biztos benne, de úgy tudom, hogy Zenon
    röviddel fenék érés után is. Egy szónak is száz a vége, Bojko volt az, aki bevezette először a műanyag csövet
    gyúrjunk tenyerünkben egy jó állagú masszát majd a (anti-tangle), mint a végszerelék segéd eszközét. A mű-
    horogra helyezés után, adjunk egy kompakt, aerodina- velet szimpla, nem kell tennünk egyebet, mint a főzsi-
    mikusformát neki. A végszerelék nem fog összeguban-  nórt átvezetjük egy műanyagból készült keményebb
    colódni, mert a csalink és a horgunk ebben a gyurmá- csövön. Előkénk bedobáskor hátra csapódik erre a cső-
    ban lesz elhelyezve és ebből kifolyólag a levegőben nem re, de mivel ez sokkal keményebb és merevebb, mint
    fog nekünk „szambázni” össze vissza, nem fog nekünk a zsinórunk, ezért nem gubancolódik. Többféle anyag-
    rátekeredni a szerelék többi részére.         ból készült anti-tangle cső létezik, de ami nálam fontos,
                               mindegy, hogy milyen anyagból van, egyenesedjen ki
    MILYEN ANYAGBÓL LEGYEN A HAJSZÁL-           könnyedén, így át tudom fűzni rajta a zsinórt. Ez szá-
    ELŐKÉNK, HOGY NE GUBANCOLÓDJON?            mít, több nem. Amire oda kell figyelnünk még az, mi-      Biztos vagyok abban, hogy Önök saját tapasztalat-
    ból tudják, hogy egyes végszerelékekhez használatos
    anyagok jobban gubancolódnak, mint a többiek. Az
    vitathatatlan, hogy lágy jellegük miatt, mint a Fox által
    gyártott Reflex, Delude, Mega Silk vagy Snare zsinórok
    könnyebben gubancolódnak, mint például a monofil
    zsinór. A monofil zsinór, legyen az keményebb vagy
    lágyabb, soha nem lesz olyan gubancos hajlamú, mint
    a fonott zsinórok! De azért vessünk egy pillantást a kü-
    lönböző zsinórfajtákra és nézzük, miként tudnánk őket
    csoportosítani a gubanc hajlam szemszögéből nézve:
     - első helyen a nagyon lágy, (úszó képességük semle-
    ges) zsinórok állnak, mint a Reflex. Ezek gubancolód-
    nak a legjobban. Az ilyen típusú zsinórokat csak abban Ha nincs bojlimassza megteszi az etetőanyag is. Bátran
    az esetben használjuk, ha megoldjuk a gubanc képző-  belegyúrhatjuk szerelékünket

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11