Page 6 - julius
P. 6

harcsahorgászat www.horgaszkalandok.hu
    Megdőlt a rekordom!

    relésemet és testvéremmel csapatot alkotva, benevez- egy hónappal ezelőtt lejátszódott, számomra nem túl
    tünk az év egyik legrangosabb harcsafogó versenyére. fényesen végződött epizód. Erőset akasztok és érzem,
     Az első éjszakán szörnyű vihar dobált esőt és szelet hogy megvan a főnyeremény. Ugyanaz a mese: az ide-
    a versenyzők sátraira és reményeire. A helyhúzáskor gen magával vitt legalább 100 méter zsinórt. Egyértel-
    nem igazán állt mellénk a szerencse, a hely, amit ki- mű, hogy nagy. Elkezdtem a fárasztást. A harcsa las-
    húztunk nem adott túl sok önbizalmat. Úgy éjféltájra san a part felé közeledett, nagyobb nehézségek nélkül.
    a vihar odébb állt, leszállt a csend, viszont az eső egész Az előadás akkor kezdődött, amikor megérezte a part
    éjjel nem állt el. Megjelentek az első harcsák 2 kg-tól 12 közelségét. Újból a tó közepe fele indult. A hátamnál
    kg-ig.                        hatalmas zűrzavar keletkezett, odagyűlt mindenki,
     A második nap a csapatoknak folyamatosan növeke-  mert sejtették, hogy a verseny lehetséges rekord méretű
    dett a pontszáma, de mi meg kellett elégedjünk az egy harcsájával van dolgom. Nem is szenteltem figyelmet
    darab alig 3 kg-os kis harcsakölyökkel. A reményt még a nézőközönségnek, csak az öcsémet láttam, amint a
    nem veszítettem el, hiszen a többiek fogásaiból rájöt- merítőhálóval a vízbe megy. Végül a szörnyeteg meg-
    tem, hogy a nagy harcsák vadászni indultak. Néhány adta magát. A pontyozó merítőhálóba csak a feje fért el.
    órával sötétedés előtt, minden botot ugyanolyan szere- Teste többi részét szabad kezemmel próbáltam tartani,
    lékkel és csalival szereltem fel.           így sikerült partra húznunk.
     Ahogy leszállt az este, végre elkezdődtek a kapások a  A gratulációk, meg a pálinka után, izgatottan vártuk a
    mi területünkön is. Kicseréltem a kagylókat és minden mérlegelés eredményét. Kiderült, hogy megdöntöttem
    botot 50 méternyire dobtam be a partról, a halőrház az egyéni rekordomat! A harcsa súlya meghaladta az 56
    irányába. Éjféltájban az elektromos kapásjelző hosszú kg-ot, pontosabban 56,35 kg-ot nyomott, és ezzel sike-
    visítása ébresztett fel a kétnapi fárasztó hadművelet rült megnyernem életem első harcsafogó versenyét.
    kábulatából. A három másodpercben, ami az akasz-
    tásig eltelt, az volt az érzésem, hogy megismétlődik az                     Losonczi

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11