Page 5 - julius
P. 5

úttal arra késztetett, hogy kizárólag
                                       csak kagylóval horgásszak.
                                        Miután áttértem a kagylós szerelék-
                                       re, az első kapás úgy 90-100 méterre
                                       a parttól jelentkezett, megakasztot-
                                       tam, a bot görbülete pedig egy nagy
                                       harcsa jelenlétét jelezte. Elkeseredett
                                       harc kezdődött, első kirohanásánál
                                       rögtön, több mint 100 méter zsinór-
                                       tól szabadított meg.
                                        Nagy küzdelem következett, lega-
                                       lább harmincpercnyi, amelynek vé-
                                       gén nem én kerültem ki győztesként.
                                       Nem tudtam megsaccolni az elsza-
                                       lasztott harcsa tömegét, de biztosan
                                       nagyobb volt, mint az egyéni rekor-
                                       dom. E tapasztalat után kissé keserű
                                       szájízzel maradtam, de legalább ki-
                                       derült, hogy a szerelékem és a csalim
                                       jól működik a nagy példányok csalo-
                                       gatásában.
    A szerelékem                              Hat hét keményebb fárasztás után
                                       készen álltam, hogy szembeszálljak a
     Júliustól kezdve, felszerelve minden lehetséges csali- harcsával, mely éjszakákon keresztül felkavarta álma-
    val, hat héten keresztül váltogattam a helyeket, a stra- imat. Nem is jöhetett volna jobb lehetőség, mint egy
    tégiákat, hogy elegendő tapasztalatot szerezzek a végső harcsafogó verseny. Figyelmesen előkészítettem felsze-
    harc megnyeréséhez. Pontyozó barátaim azt gondolták
    megbolondultam. Engem pedig semmi nem érdekelt
    csak a nagy Ő. Klasszikus pontyozó felszereléssel és
    egy paternoster szerelékkel kezdtem horgászni, mely                              harcsahorgászat
    utólagos változtatásokon ment keresztül a hat hét alatt.
    Felszerelésem olyan botokból állt, melyeket kizárólag
    csak pontyra szoktam használni. Először a csalikat
    szerettem volna letesztelni. Használtam lótetűt, piócát,
    vastag gilisztát, tavi kagylót, kishalat. Az eredmények
    nem késlekedtek, a fogások 5-15 kg közötti egyedek
    voltak.
     A következtetéseim homályosak voltak, mivel a tó leg-
    jobb helyén horgásztam, és mert a harcsák nem ragasz-
    kodtak különösebben egy csalihoz vagy szerelékhez
    sem. Szinte mindenre egyformán kíváncsiak voltak.
    Így eldöntöttem, hogy helyet változtatok. Az új helyen
    nem voltak zátonyok, az egész tó elém tárult. A straté-
    gia ugyanaz maradt: két szerelék, különböző csalikkal.
    A halakat nem volt nehéz megtalálni, mert az éjszakai
    rablások elárulták hollétüket. A kapások minden éjjel
    ugyanazon a helyen jelentkeztek, kb. 80 méterre a part-
    tól. A tizenegy kapásból nyolcat sikerült megakaszta-
    nom, amiből hetet sikerült kifognom. A harcsák súlya
    öt és 29 kg közöttiek voltak. A nagyobbak, a három
    napig szabadban tartott kagylóval csalizott paternoster
    szereléket részesítették előnyben.
     Még egy hétvége, még egy hét, újabb helyváltoztatás,
    majd újabb harcsák következtek. A mérleg egyre in-
    kább a kagylók irányába látszott elbillenni, amelyekkel
    12, 18, és 36,7 kg-os példányokat sikerült fognom. Nem
    becsméreltem le a fogásaim és a horgászat szépségét, vi-
    szont állandóan a 48,6 kg-os egyéni rekord megdönté-
    séről ábrándoztam. A legnagyobb 36,7 kg-os fogás ez- A csali

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10