Page 6 - februar
P. 6

sárolni és a horgászat megkezdése előtt, valamint köz-
                               ben kell használni.
                               A halak világában igen bonyolult kommunikáció létezik,
                               ezt pedig fontos figyelembe venni a horgászat során is.
                               Tegyük fel, hogy süllőre horgásznak és a műcsalit egy
                               csuka támadja meg. A horog felsérti a csuka bőrét,
                               ezért, az vészjelző feromont bocsát ki. A csuka kifogása
                               után fojtatjuk a horgászatot ugyanazzal a szerelékkel,
                               azonban a süllők megérzik a műcsalin maradt kémiai
                               információkat. Ez arra fogja késztetni őket, hogy távol-
                               ról elkerüljék a műcsalit.
                               Kiderült, hogy a hajlékony műcsalik megkötik a nem kí-
                               vánt szagokat a tárolás ideje alatt. Ha például a garázs-
                               ban tartjuk több ideig vagy a csónakban, az üzemanyag
                               tartály közelében átveszi a kellemetlen üzemanyag
                               szagot. Ugyanakkor a bot nyele is tartalmazhat ne-
                               gatív szagokat. Sokszor a horgászok azt észlelik, hogy
                               jobb eredményeket érnek el egy új bottal. Ez azért
                               van, mert a bot nyele még nincs megfertőzve dohány,
                               benzin vagy rovarirtó szagával. Tehát a bot rendszeres
                               tisztítása nem csak higéniai és esztétikai követelmény.
                               Az illataromák fontos követelménye, hogy meddig ma-
                               radnak aktívak a vízben. Minél ritkábban kell frissítse a
                               horgász az aromát a műcsalin, annál hatékonyabb. Az
                               olajos termékek kevésbé oldódnak és nem váltják ki a
   pergetőhorgászat www.horgaszkalandok.hu
                               táplálkozási viselkedést távolról, viszont hosszabb ideig
                               maradnak a műcsalin és hatékonyan működnek, ami-
                               kor közvetlen kontaktusba kerülnek a hallal. A hasz-
                               nált aroma mennyiségére, nagyon oda kell figyelni,
                               mert könnyen átváltoztathatunk egy hatékony csalit
                               rémálommá. A túl nagy adag elriasztja a halakat. Sok
                               illataroma mérgezővé is válhat a hosszú tárolás után.
                               Ha lejárt a szavatossági idejük, nem szabad használni.
                               Általában két évig lehet tárolni. A helyzet változik, ha
                               napnak, melegnek vannak kitéve, ilyen esetben rövi-
                               debb ideig maradnak jók.
                               Ha az illataroma nem is válik mérgezővé, a feromonok
    A legtöbb horgásznak saját mágikus formulája van, melyet  és az aminosavak egy idő után már nem aktívak, így a
    több termék összekeverésével nyer           termék semlegessé válik a hal számára és semmi hasz-
                               not nem hoz számunkra.
    NEGATÍV JELEK                                           Marci-

    A dohány, az üzemanyag, a rovarirtók,
    a különböző piperecikkek szintén erős
    jelekké válhatnak, melyek felhívják a
    halak figyelmét a veszélyre. A listára
    még fel kell venni azt a vészjelző fe-
    romont is, melyet a kifogott hal bo-
    csát ki. Az említett feromon először a
    műcsalira kerül, majd a kézre, amikor
    megérintjük a halat.
    Az illataromák általában el tudják rej-
    teni a műcsalira került negatív jeleket,
    viszont ha a probléma fennáll, fordul-
    hatunk a direkt erre a célra készített
    termékekhez. Azokról az anyagokról
    van szó, melyek eltávolítják a nem kí-
    vánt illatokat, szagokat – ezeket szap- A dohány, az üzemanyag, a rovarirtók, a különböző piperecikkek szintén erős
    pan, krém formájában lehet megvá- jelekké válhatnak, melyek felhívják a halak figyelmét a veszélyre

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11