Page 5 - februar
P. 5

A műcsali ahhoz, hogy tökéletes érzéki hallucinációvá váljon a hal szemében, egy különlegesség, ínyencség ízével és illa-
    tával kell rendelkeznie

    lyásolja. A kritikus fordulópont a hal és a műcsali kap- Az ilyen aromákat tartalmazó termékek nem vonzzák
    csolatában az, amikor a hal közeledik a műcsalihoz. Ez úgy a halat, mint az aminosavak, viszont kíváncsiságot
    olyan küszöb, melyen a hal csak azután lép át, miután a ébresztenek benne, mivel a vízben nem mindennap le- pergetőhorgászat
    műcsalitól származó minden jelet részletesen elemez.  het ilyet érezni. Másik hasznuk, hogy jól elrejtik az em-
      Befecskendezve, beporozva vagy csak egyszerűen ber kezének sokszor nem kívánatos szagát.
    felkenve, a műcsalik számára az illataromák olyanokká  Feromonok: Egyes aromák összetételében feromo-
    váltak, mint valami szteroidok. A piacon található több nok találhatók. Ezek olyan anyagok, melyek az ugyan-
    illataroma tulajdonképpen nem más, mint egy olyan azon fajhoz tartozó állatok használnak a kémiai úton
    anyag, mely eltünteti a negatív szagokat és ízeket. Ha történő kommunikációhoz. A halak felismerik fajtársa-
    ezeket a negatív elemeket a hal megérzi, abban a pil- ikat a feromonoknak köszönhetően, azonban e kémiai
    lanatban elfordul és érdektelenné válik a műcsalival üzenetek legfontosabb szerepe a vészjelzés.
    szemben. Persze olyan illataromák is léteznek, melyek  A feromonok tartalmaznak egy adott kémiai üzene-
    a vonzás törvényei szerint működnek: enzimeket bo-  tet rendeltetésüktől függően. Hamar leépülnek és rö-
    csátanak ki, melyek emlékeztetnek a ragadozó halak vid távú információ közvetítő szerepük van az íváskor,
    táplálékára, felkeltve így azok érdeklődését.     vagy amikor veszélyforrás jelenik meg. A horgászatban
    A legtöbb horgásznak saját mágikus formulája van, használt leghatékonyabb feromonok a vészjelző fe-
    melyet több termék összekeverésével nyer. Márkától romonok, melyet az áldozat bocsát ki sérülés esetén
    függetlenül, minden illataroma maximum négy össze-  jelezve ezzel a ragadozóknak, hogy táplálék van a kö-
    tevő keverékből áll: olajok, aminosavak, növénykivona- zelben.
    tok és feromonok.                   Az utóbbi években a hajlékony műcsalikba különböző
     Olajok: Az olaj alapú aromák a következőképpen ké- íz és illatanyagokat építenek be: fokhagymát, sót, ba-
    szülnek: rákokat, heringeket, szardíniát vagy garnélará- nánt stb. Egy érdekes elmélet azon a tényen alapszik,
    kokat addig préselnek, amíg pasztát nyernek és ebből hogy egyes vízinövényeknek a fokhagymához hasonló
    a pasztából vonnak ki bizonyos összetevőket, melyek illatuk van, így ez a stimuláns természetes módon is je-
    az adott terméket fogják felépíteni.         len van a vízben. Úgy tűnik, hogy ezek a vízinövények
     Aminosavak: Az aminosavak állati eredetű fehérjék- egyfajta védekező reakcióként bocsátják ki a fokhagy-
    ből származnak - minden faj más egyedi kombinációval ma illatot, a növényevő halak ellen. Egy ilyen növénnyel
    rendelkezik. Vannak aromák, melyek aktív összetevő-  táplálkozó hal, mely túllépi a növény kémiai sorompó-
    ként tartalmazzák az aminosavakat. Ezeket magasabb ját, könnyen a ragadozó áldozatául esik. Ez még nincs
    rangú termékeknek tartják, mert távolról vonzzák a tudományosan bizonyítva, viszont az illataromákkal el-
    halakat.                       ért eredmények igazolják a fokhagyma használatának
     Növénykivonatok: Az illataromáknál használt banán sikerességét.
    és fokhagyma aromák, természetes növényi kivonatok.


 4                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10