Page 10 - februar
P. 10

Nagy hal a
     zsinór végén
     www.horgaszkalandok.hu


     A világháló egyik hasznos tulajdonsága, hogy
    közelebb tudja hozni egymáshoz az otthon ma-
    radottakat azokkal, akik akarva vagy akaratlanul
    távolra kerültek szülőföldjüktől. Nem is telik el
    úgy nap, hogy ne szentelnék némi időt otthoni,
    mármint magyarországi honlapok böngészésére,
    főleg azokra, amelyek még ráadásul horgászat-
    tal is foglalkoznak. Ily módon találtam szembe
    magam egy élesbe vágó kérdéssel is, amely így
    hangzott: Nem az a kérdés, hogy mekkora mére-
   legyezőhorgászat  fárasztás közben egyáltalán sor kerül-e az alá-
    tűek legyezéseink eredményei, hanem az, hogy

    tétzsinór (backing line) igénybevételére?

     Nos, lássuk csak milyen válaszokat váltott ki a kérdés.
    Teljes csalódás, reagálás amúgy is kevés volt. Egyet-
    len horgász jelezte, meglehetősen szűkszavúan, hogy
    voltak hasonló élményei, de mint mondottam nem
    taglalta bővebben a nagy csata kimenetelét: karikába
    görbült bot, a hal ereje alatt síró orsó stb. Velem sem
    történt hasonló élmény otthoni és európai vizeken
    sem, mármint hogy akkora halat akasszak, hogy eset-
    leg szükségem lett volna a backing line használatára
    is. Pedig fogtam azért sok piros pöttyöset, 6-os Orvis
    bottal és Galica orsóval, de fárasztásukkor szó sem volt
    arról, hogy leszedik az utolsó méter legyezőzsinóromat
    is. Azt is elfelejtettem, hogy én is rendelkezem backing
    line zsinórral is, nagyobb hal esetére. Ami igaz az igaz,
    néhány méter zsinór nekem is átcsúszott az ujjaim kö-
    zött, persze ezzel is az volt a célom, hogy kíméljem az Steelhead a horgon
    előkémet, szabályozva ezzel a terhelés erősségét.
     Részemről az igazi csata először csak akkor jelentke- gyűrűkön. Az esős, hideg idő végett neoprén kesztyű-
    zett, amikor szemben találtam magam itt új hazámban ket viseltem és az erős kirohanásoknál a tenyeremmel
    Canadában, a chum lazaccal. Akkor is az Orvis botom próbáltam segíteni az orsó fékjének munkáját, leszorít-
    és a Galica orsóm volt nálam, abból a meggondolásból, va annak peremét.
    hogy fogok majd néhány 2 kg körüli vándor halat, nem  Legnagyobb gondom az volt, hogy a botom megússza
    is sejtve, hogy aznap egy 7 kg-os szörnnyel is lesz dol- törés nélkül az esetet, de az adott feszült helyzetben
    gom. Szerencsétlen botom éppen a törés határán volt, azon kaptam magam, hogy egyre csak Hamingway „Az
    az orsó pedig tehetetlenül viselte a lazac zabolázatlan öreg halász és a tenger” című művének Great Santi-
    őrjöngését, dühkitöréseit. Néhány másodperc alatt a ago-ja helyzetébe kerültem. Az én zsinórom végén is
    zsinór teljes hosszában kihúzva feküdt a víz hátán és egy hatalmas hal volt. Ezek a „szörnyek” persze nem
    heves szívverésemet csak fokozta az a pillanat, ami- azonos módon viselkednek. Nem törvényszerű, hogy
    kor az alátét zsinórt illesztő csomó zörögve átszaladt a ugyanazzal a szerelékkel fogott azonos méretű halak

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15