Page 8 - december
P. 8

VÍZINÖVÉNYEK, AKADÓK


      Minden hal szereti a búvóhelyek közelségét. Ezeket
    szívesen keresik fel mind élelemszerzés, mind az álta-
    luk biztosított viszonylagos nyugalom miatt. Bojlizás-
    nál kifejezetten előnyös, ha egy hínáros, tökleveles,
     www.horgaszkalandok.hu
    vagy nádas víz résznél próbálkozunk. Mindegyikük bő
    élelemforrása a halaknak. Mindenfajta növényre érvé-
    nyes az állítás: a ritkán benőtt, vagy foltokban tenyésző
    növényzet jobb haltartó hely, a ritkás, lengésszerű ná-
    dassal egyetemben, mint a kefe sűrű dzsungel. Hínár-
    nál a hínárfoltok széle, vagy a hínármezőn meglévő   A kiemelkedések teteje és alja jelentik a lehetséges etetési
    kisebb-nagyobb lyukak a nyerő helyek. Töklevelesnél             helyeket
    úgyszintén, a töklevél szigetek mellett próbálkozha-
    tunk eredményesen.
      A másik lehetőség azt a helyet megtalálni, ahol az
    egyik vízinövény foltból a halak átmennek a másikba.
    Az ilyen, általam „váltóknak” nevezett helyek a leg-
    egyértelműbb részek horgaink számára.
     Nádnál inkább a ritkásabb, vagy „babás” nádnál etes-
    sünk. A nád mágnesként vonzza a halakat, mindegy,
    hogy sűrű, vagy csak néhány válaszként megjelenő. A
    sűrű nádfalaknál inkább csak azok kontúrjai mellett
    számíthatunk kapásra. Azokon a helyeken gyönyörű
    látványban lehet részünk, ahol a vándorkagyló nagy-
   pontyhorgászat tartják számon.                   Árkok, patakmedrek lehetőségei
    számban fellelhető. A nád szárára is feltelepülő pen-
    geéles puhatestűt, a pontyok az elsőszámú eledelként

      A karcsú szálak tökéletesen közvetítik a halak táplál-
    kozását: a nád mereven elhajlik, majd mikor a ponty
    erős szájával letépte róla a kagylót, rándul egyet és visz-
    szaáll a helyére. Filmre való jelenet!…

    AKADÓK

      A bedőlt fák, tuskók, vízben hagyott bokorsorok is az
    elsőszámú pontytanyák közé sorolandók. Árnyékuk,
    megközelítésük nehézségei egyaránt nyugalommal töltik
    el a halakat. Veszély esetén vagy megakasztásnál a ruti-
    nosabb, öreg példányok rögtön a legközelebbi akadó felé
    veszik az irányt és minden erejével igyekszik azt elérni.
      Az akadók nemcsak nyugalmat ígérnek az uszonyo-   Árkosan bányászott tavaknál mind a kiemelkedéseken,
    soknak. A kagylók, csigák néha sűrű telepekben csüng-     mind az árkok mélyén tegyünk kísérletet
    nek a vízben lévő fákon. Aztán – és ezt az akváriumi
    halaim is megerősítik – több esetben oldalukat kitudja
    miért? A fákhoz dörzsölik!?! Talán vaddisznókhoz ha-
    sonlóan vakaróznak? Ki tudja!?                   Holtágak külső és belső íve,
      Bármilyen vízre is megyünk horgászni, ne feledjük: a    a két lehetséges helyzet horgaink számára
    lehető legnagyobb területet próbáljuk meg lehorgászni,
    s a jó vízrészeken lehetőleg csak kevés horgásszal osz-
    tozkodjunk. Ha többen megyünk pecázni, mindenki
    más-más helyre telepedjen le. Többen, sokkalta na-
    gyobb területet horgászhatunk meg, mint egyedül vagy
    egy csomóban horgászva.
      Több információt nyerhetünk ezáltal a vízről, és ami
    nem utolsó szempont, nem fogjuk el egymás elől a ha-
    lat!
                            Né-

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13