Page 7 - december
P. 7

lyebb pontokat, mert akár egy néhány m2–es gödör is
    jó halakat gyűjthet össze viszonylag kis területre.

    MESTERSÉGES TAVAK, VÖLGYZÁRÓ-
    GÁTAS TÁROZÓK

     Általában egy kisebb-nagyobb vízfolyás felduzzasz-
    tásával jöttek létre. Döntő többségben a befolyók kör-
    nyékén sekélyebb, a zsilipnél pedig mélyebb vízzel.
    Magyarországon a vízfolyások többsége É-D irányú,
    úgyhogy az uralkodó É-ÉNy-i és D-DK-i szélirányok
    hosszában fújják őket. Jellemző vízmélységi adottsá-
    gaikat könnyű kihasználni: tavasszal a hátsó, gyorsan
    melegedő részeket erőltessük, hidegebb időben pedig a    A félszigetek csúcsa és töve ígéretes pozíció
    mélyebb szakaszokat. A szelet úgyszintén a saját „mal-
    munkra” hajthatjuk:
    - a haljárás szempontjából kedvező a szél által fújt par-
    tot választani. Az állandó, jó erővel süvítő ÉNy-i szél,
    például minden pontyhorgász számára az egyik leg-
    főbb áldás.

    BÁNYATAVAK

      Lehetnek kavics és tőzegtavak, de akár egykoron a
    vályogtéglához szükséges anyagot adó ún. kubikgöd-
    rök is. Ezeket bányászhatták egyenletes mélységűre,
    de árkosan is. A mélyvizű kavicsbánya tavaknál a part
    majdnem 90 fokosan, falszerűen tornyosul a víz fölé.  A befolyók közvetlen közelsége mindig vonzza a halakat.
    Ilyenkor lehetséges szinte a spicc alatt futó törést meg- Táplálékot és vízutánpótlást jelent a számukra
    horgászni. A kavicsbányánál érdemes kihasználni a                               pontyhorgászat
    nem túl nagy táplálékbőséget is, a kavicsos fenék sok-
    kal kevesebb eledelt képes biztosítani a halak számára,
    mint az iszap.
     Az árkos kitermelt tőzegtavaknál mind az árkok szé-
    lei, mind a kiemelkedések is eredményre vezethetnek.
    Olyan pontokon próbálkozzunk, ahol a halak az egyik
    árokból a másikba mennek. Ilyenkor törvényszerű,
    hogy feljönnek a mélyből és a kiemelkedéseken át jut-
    nak le a következő árokba. Ezt a helyet megtalálva biz-
    tos a siker. 14 rajz
      Lehetséges helyek az ilyen vizeknél a párhuzamosan
    kibányászott árkokra merőlegesen futó keresztárkok
    találkozásai. Ahogy egy útkereszteződés összegyűjti a
    forgalmat, úgy vezetik ezek az árkok és találkozásai a  Szigetek horgászata a víz keresztmetszetéből nézve
    halrajokat.

    HOLTÁGAK


      Talán a legegyértelműbb mederviszonyokkal itt ta-
    lálkozhatunk. A folyókról már jól ismert külső ív mé-
    lyebb és a külső ív sekélyebb vize pontos útmutatást
    ad számunkra. Ezek a régen levágott, vagy lefűződött
    kanyarok a végeik felé leszűkülnek, ellaposodnak, s a
    többségük erősen feltöltődött a partjukon található dús
    növényvegetáció miatt.
      Választásunkat megkönnyíti: ha kis vízen szeretnénk
    pecázni a belső, ha mélyebben akkor a külső ívet kell
    válasszuk. 15 rajz                    Víz alatti törések horgászatánál, minden mélységben
                                        keressük a halakat


                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12