Page 6 - december
P. 6

nyességét tekintve. Mindig több szempont alapján kell,
    hogy megválasszuk a helyet. Soha ne úgymond érkezé-
    si sorrendbe foglaljuk el a pecázásra alkalmas részeket,
    érdemes, sőt muszáj jobban szemügyre venni mindent.
     Több szempont alapján hozzuk meg döntésünket: elő-
    ször mindig a partot vegyük szemügyre:
    - tábort tudunk-e ütni, el fog férni majd a sátrunk, az
     www.horgaszkalandok.hu
    adott terepviszonyok közt felállítható-e a rod-pod, szá-
    munkra megfelelő-e az uralkodó szélirány, a parti nö-
    vényzettől lehetséges-e dobni, elfér-e a csónakunk stb.
    Másodszor pedig az elterülő vízterületet vizsgáljuk át.
    Törekedjünk a változatos, búvóhelyekkel tarkított, me- Kiemelkedések mögötti etetésen való bojlizás, nagy súlyú
    derviszonyaiban és mélységeiben sokszínű vízrészeket  fix ólmot kössünk és a főzsinórt hagyjuk teljesen lazán a
    vallatni. Nagy kár, hogy az igazán jó haltartó helyek          fenékre süllyedni
    csak igen ritkán meghorgászhatóak egy ideálisnak
    mutatkozó partszakaszról. Néha a parti növényzet,
    néha a meghorgászandó hely távolsága és iránya húzza
    keresztül számításunkat.
     Az általánosságok szinte minden vízre vonatkoznak:
    - célszerű olyan állásba pakolnunk, ahol valami miatt
    a part vonala változik, addigi egyenletessége megtö-
    rik. Ahogy egy horgászösvény futását a part határozza
    meg, úgy vezetik a pontokból a víz mélyébe vesző töré-
    sek a halak vonulását is.
     Félszigetek csúcsa, öblök bejárata, befolyók közelsé-
    ge mind várható felbukkanási helyei a táplálék után      Az akadókon túli etetés meghorgászása,
   pontyhorgászat mederesési vonulását megváltoztatják. 6 rajz   a magas főzsinór (high mainline) ajánlott
    kutató vagy vonuló halaknak. Minden olyan pozíció
    előnyös lehet számunkra, ahol a halak a törésvonali,

     Ha a horgászhelyünktől elérhető távolságra sziget
    található, mindenképp tegyünk kísérletet meghor-
    gászásra. A part közelsége vonzza a halakat, mert a
    partmenti vizek általában táplálékban gazdagabbak. 7
    rajz
     A tó medrében is jó, ha körülnézünk!
     Ezt radarral tehetjük meg legkönnyebben. A kiemel-
    kedéseket, árkokat, régi patakmedreket és különös
    tekintettel a medertöréseket keressük. Gondosan vizs-
    gáljuk meg a fényviszonyokat és azt is, hogy kemény
    vagy iszapos, kavicsos, netán növényzettel borított-e a
    víz feneke.
    Kiemelt figyelmet szenteljünk az eltérő vízmélysé-
    geknek. Nem minden esetben tartózkodnak halaink     Öblök bejáratánál, a part vonalának megváltozásánál
    ugyanolyan mélységű vízrészen. Nagyban befolyásolja           próbálkozzunk
    ezt a hőmérséklet, év és napszak, fényviszonyok, a víz
    oxigén tartalma, légnyomás.
     Van néhány, a hazai víztípusokra jellemző körülmény,
    ami az ország vizeinek nagy részén hasonló sajátossá-
    gú.

    TERMÉSZETES TAVAK

     Mindenképp egy mélyen fekvő, teknő vagy völgyszerű
    helyen jöttek létre. Ezek általában sekélyvizű, vízinö-
    vénnyel bőven ellátott tavak. Megállapítható róluk,
    hogy a medrükben lévő kisebb-nagyobb egyenetlen-
    ségeket kell meghorgászni, vagy az is megállapítható
    róluk, hogy a vízinövény társulások fogják meghatá-
    rozni horgászhelyünket. Érdemes megkeresni a mé-      A szigetek környékén a víz élelemben gazdagabb

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11