Page 5 - december
P. 5

dennapos útvonala a domb tőlünk távolabbi oldalán emelt főzsinórt ( high mainline). Lényege: egy úszótes-
    található. Ilyenkor a bedobott cájg zsinórját hagyjuk tet, vagy műanyag halat forgókapoccsal a főzsinórra
    teljesen lazán. Fontos a főzsinórnak süllyedőnek len- erősítünk, s egy ütközőt kötünk a végszereléktől olyan
    nie, hogy a zsinór szálljon le a fenékre és ott kövesse távolságra, ami a meghorgászandó mélységnél kb. 1-2
    az aljzat domborzati vonalát. Szerelékünket ilyenkor méterrel több. Főzsinórunk ily módon az úszótest és a
    csakis fixen, vagy ólommal szerelhetjük, mert az ólom- botunk közt a felszínen fog húzódni, s nem fog az aka-
    nak ilyesfajta körülményeknél fokozott szerepe van. dók között súrlódni. A kapáskor a megugró pontynak
    Olyan tömegűnek kell lennie, ami biztosan belehúzza bevágva a halat az akadó felé húzzuk, mivel az esetek
    a horgot a hal szájába, hiszen nagy távolságot muszáj legalább felében, ellenfelünk az ellentétes irányba indul
    a megakasztott halnak megtennie, míg jelzőnk felsír. meg. Addig „terelgessük” a megakasztott halat, amíg
    Válasszunk olyan főzsinórt vagy előtétzsinórt, amit az eléggé el nem távolodott az akadóktól, s csak akkor
    esetlegesen a fenéken jelenlévő kagylók vagy egyéb éles csónakkal utána eredve, biztonságosan kifáraszthat-
    kövek ne tudják megsérteni. Rod-podunkat ilyenkor is juk. Néha már a kapáskor az akadók felé – ejtős kapást
    alacsonyan célszerű felállítani. 4. rajz       eredményezne – fog megindulni halunk: ilyen esetben
     Olyan vízen, ahol a parttól nem túl messze akadók, esélyeink erősen leredukálódnak. Azért ne adjuk fel,
    bokorsor húzódik a vízben és ezek az akadályok a ebben a szituációban szálljunk csónakba és az akadók-
    horgászhelyünk és az etetés közé esnek, a következőt ba futott halat próbáljuk meg kiszabadítani, a zsinór
    javaslom: mivel a vízben lévő tereptárgyak kedvelt hal- ágakról, vízinövényekről való letekerésével. Kevés pró-
    tanyák, jó eséllyel pályázhatunk a kapásra. Probléma bálkozásunk fog sikeres lenni, de már láttam az ilyen
    viszont csak annyi, hogy a főleg nagytestű – de egy- módszerrel és körülmények közt fogott nagy pontyo-
    általán akármilyen – halat az akadókból kitépkedni kat. 5. rajz
    lehetetlen hagyományos bojlis felszereléssel. Más meg-
    oldást kell választanunk. Nem az akadók elé, hanem HELYVÁLASZTÁS
    néhány méterre azon túlra etessünk és horgásszunk
    is természetesen. Ez a módszer csak olyan vízen cél-  A jó helyválasztás már fél siker, a másik felét meg az
                                                           pontyhorgászat
    szerű, ahol megengedett a csónak használata, mert a etetéssel és a megfelelő módszer kiválasztásával tehet-
    parttól véghezvihetetlen a következő séma lényege: jük hozzá. Megfelelő adottságú horgászhelyen bojlizni,
    szóval, ahol a csónakot vízre tehetjük, próbáljuk ki az kulcsmomentumnak számít horgászatunk eredmé-                             POSEIDON MÁGNESES MARKER BÓJA
                                      14.500 Ft helyett most

                                              11.900 Ft!                             A fenti kedvezmény a Carp Commando horgászbolt webshopjában
                             (www.carpcommando.hu) a „horgaszkalandok” kuponkóddal
                             érvényesíthető!

                                   CARP COMMANDO HORGÁSZBOLT:

                                    H-2045 Törökbálint, Kastély u.
                                    +36 70 364 0544

                                    info@carpcommando.hu
                                    www.carpcommando.hu

                                    /carpcommando

                                Carpcommando Hungary Kft., H-1116 Budapest Rátz László utca 76-80. 7em. 76.,
                                   cégjegyzékszám: 01-09-328879, adószám: 26500012-2-43
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10