Page 4 - december
P. 4

Fenékviszonyok


          és felkínálás
     www.horgaszkalandok.hu
     Minden víz aljzata más és más, de rengeteg      A vizek feneke néha igencsak egyenetlen, rengeteg gö-
    közös vonás akad, ami sok vizet némiképp ha-     dör, kiemelkedés, törés, púp található rajtuk. Vegyünk
    sonlatossá is tesz, legyen szó akár egy lefűződött  egy olyan esetet, mikor előttünk valahol egy kiemel-
    holtágról, völgyzárógátas tározóról, vagy egy el-   kedés van a víz alatt, s a halak táplálkozási helye, min-
    árasztott bányatóról. A bojlis horgászatnál nem
    csak az számít, milyen fajta végszerelékeket kö-
    tünk fel, hanem az sem elhanyagolható, hogy a
    végszerelék és a botunk közti zsinórszakasz jó
    helyzetben vagy pozícióban várja-e az etetésre
    gyülekező halakat. Vegyünk végig néhány igen
    általános és jellemző fenékviszonyt. 


      Magyarországon rengeteg a viszonylag sekély, 1-2 m
    átlagmélységű állóvíz. Ezek fokozatosan mélyülnek,
   pontyhorgászat kon - főleg, ha nagyobb távolságba vetjük be horgunkat  A főzsinór a fenék közelében húzódik,
    míg elérik legmélyebb pontjukat. Az ilyen jellegű tava-

    – a főzsinórunk csaknem a fenéken fog végighúzódni
    a horgunkig. Lényeges momentum ez, mivel a zsinór
                                      sekély vizű tavakhoz ajánlott
    nem zavarja a keresgélő, turkáló pontyokat a moz-
    gásban. Hátsó ólmot nem szükséges használnunk, de
    rod-podunkat úgy állítsuk be, hogy az első lába minél
    jobban legyenek leengedve, s a botok spicce minél job-
    ban közelítsen a víz színéhez. Így a fenék és a csalinkig
    húzódó főzsinórunk a legoptimálisabb hegyesszöget
    zárják be. 1 rajz
     A felállás némiképpen változik, ha az ugyanilyen ta-
    vakon sok a vízinövény, erősen benőtt a víz felszíne. A
    rod-pod első lábait húzzuk minél inkább fel, meredek
    szöget adva ezzel a főzsinórnak. Ebben a pozícióban
    a zsinór sokkal kevesebb víznövényen fog súrlódni és
    kisebb szakasza fogja – igaz az meredekebb, előnyte-
    lenebb szögben – átszelni a vízmélységet. A főzsinórt  A vízinövényekkel erősen benőtt sekély vizeken a rod-podot
    nem süllyeszthetjük le hátsóólommal, ez nem jönne    emeljük fel, meredekebb szöget adva ezzel a zsinórnak
    össze, hiszen a dús aljnövényzeten valószínűleg fenna-
    kad az egész cájg. 2. rajz
     Hirtelen mélyülő és sima nyílt víz esetén – tipikus
    agyag, tőzeg vagy kavics bányató – a simán bedobott
    cájg igen meredeken fog a vízbe fúródni. A vízben for-
    golódó halak érzékeny oldalvonala nem tűri jól, ha egy
    feszes damil súrlódik rajta. Ettől gyanakvóak lehetnek,
    sőt el is hagyhatják az etetést. A megoldás itt a back lead
    (hátsóólom) csatasorba állítása. A szerelést bedobva
    zsinórunkat nem feszítjük meg, hanem ráakasztjuk a
    már ismertetett hátsóólmot és hagyjuk had süllyessze,
    húzza a fenékre a főzsinórt. Botspiccünktől a hátsóó-
    lomig zsinórunk éles szögben megtörik, viszont a pon- Hirtelen mélyülő vizeknél használjunk hátsó ólmot (back
    tyok nem vesznek észre belőle semmit. 3. rajz       lead). A botok spicce közelítsen a víz felszínéhez

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9