Page 9 - augusztus
P. 9

varják a vizet, miközben az élelemért
                                       küzdenek. Ez a víz alatti lakoma eljut
                                       a víz felszínéig is, tehát láthatóvá válik.
                                       Főként a maradványokkal, kis mag-
                                       vakkal való táplálkozás okozza ezt a
                                       jelenséget.
                                       Az egyik fő ok, amiért a kis vizeket
                                       kedvelem az, hogy gyakran lehet ha-
                                       lat fogni a part közelében. Ezt jobban
                                       kedvelem, mint a közepes vagy nagy
                                       távolságokon történő horgászatot.
                                       Partközelben a kapások igen erőtel-
                                       jesek lehetnek, és az etetésre is hama-
                                       rabb odagyűlnek a pontyok. Szoká-
                                       sos technikám, hogy ízekben gazdag
                                       etetőanyagot használok. A partmenti
                                       horgászatnál igen hatékony a kis bojli
                                       darabkák használata. Ha még sosem
                                       próbálták, akkor próbálják ki, mert ga-
     A szerelékem hasonlít egy pop-up-os szerelékhez, de mégsem az. A bojli gya- rantálom, nem fognak csalódni benne.
     korlatilag egy átalakított sülyedő bojli, amelynek az a lényege, hogy épp csak  Ezek az etetési stratégiák nagy távolsá-
     kiemekedjen az etetésből                      goknál is alkalmazhatók, de egyáltalán
                                       nem olyan precizitással, mint amikor
    Persze nem minden kis vízben van nagy hal, de ameny- közel kell etetni. A pontyok megszokták, hogy mindig
    nyire én tudom egy kis tó, mely gazdag természetes találnak élelmet a part mellett, és ha rátalálnak az ál-
    táplálékban, tud nagy példányokat nevelni. Tudok talunk beszórt etetőanyagra rögtön „asztalhoz ülnek”.
    olyan esetről, hogy egy kis tóban egy 8 kg-os ponty 5 év A kis tavakban élő pontyoknak van egy furcsa szoká-
    alatt közel 16 kg-osra nőtt, tehát megduplázta testtöme- suk, amit már több alkalommal is megfigyeltem: figyel-
    gét. Vannak olyan pontyok is, amelyek évente 2-3 kg-ot ve a helyet, ahová beetettem, észrevettem, amint egy
    is híznak. Így hát számomra egy gazdag tó, nagy halat ponty a közösség érdekében cselekedett. Láttam, amint  pontyhorgászat
    jelent, a nagy hal pedig kihívást, kifogni való halat. „És, megjelent a mederben, észrevette az általam beszórt
    hogy csinálod ezt?” - tehetik fel a kérdést. A válaszom etetőanyagot és nekilátott enni. Ezt tette két, három
    egyszerű: A halak táplálkoznak, tehát sebezhetőek. percig, ami után abbahagyta és elhagyta a helyet, majd
    Könnyű ezt mondani – mondhatják. De honnan tu-    néhány perc múlva még két ponttyal együtt tért vissza.
    dom én, hogy hol táplálkoznak? Nyissák ki a szemüket Az újonnan érkezettek is nekiláttak az élelemnek, majd
    és látni fogják. Meglepő mennyi halat lehet látni, ha fi- ők is elmentek és újabb pontyokkal tértek vissza. Ha jól
    gyelmesen nézik a vizet. Meg kell tanulni, hogy hol és etettél be, nem csoda, hogy fél órával az etetés után a
    milyen módon nézzük a vizet. Minden kis vízen, ahol tó összes pontya a te etetőanyagodat fogja enni. Ekkor
    horgászom, látni tudom a pontyokat, anélkül, hogy ők érkezik el a pillanat, hogy nekiláss horgászni.
    észrevennék jelenlétemet és
    megijednének.
    Általában a zavaros vízben is
    feltudom mérni, hogy a hal
    körülöttem van-e és, hogy
    táplálkozik-e. Néha a pontyok
    felszíni farok csapkodásából
    lehet rájönni, hogy a hal hely-
    ben áll-e és táplálkozik, vagy
    csak átutazóban van. Ha a hal
    táplálkozik, látszanak a fale-
    velek vagy más maradványok,
    melyek a felszínre jönnek,
    amikor a hal élelmet keresve
    felforgatja a víz fenekét. Álta-
    lában a buborékokat is lehet
    látni, amelyek bizonyítják a
    jelenlétüket. Amikor intenzí-
    ven táplálkoznak, a pontyok
    agresszívvé vállnak és felka-

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14