Page 5 - augusztus
P. 5

 Ez az eszköz jóval látványosabban közelíti a
    zsákmányhal kinézetét, mint „tekeredő” rokona,
    a twister. Hal alakja van és úgy is úszik mit egy
    hal. Színválasztéka szélesebb, mert adja magát,
    hogy utánozni lehet vele a létező halak kinézetét.
    Így a twisternél ismert színeken túl a komolyabb
    gyártók megalkották szinte minden zsákmány-
    hal élethű mását. 

     Kapható az élőre megszólalásig hasonlító „gumi”
    sneci, bodorka, sügér, kiscsuka, géb, stb.. A gumi-
    hal farka többnyire lapátba vagy korongba végző-
    dik. Ennek és a hidrodinamikának köszönhetően
    a gumihal majdnem tökéletesen képes utánozni az
    élő hal mozgását. Ugyanúgy alkalmas mártogatás-
    ra és pergetésre is, mint a twister. Minél nagyobb
    a farkon a korong, annál intenzívebben ficánkol a
    gumihal. A túlzott rezonancia sem javallt, ezért fo-
    lyóvízen használjunk kisebb korongú halat, tavon
    nagyobbat – tekintve, hogy az intenzitás a korong
    vagy lapát méretével egyenesen arányos. A gumi-
    hal felfűzése egyszerű esetben ugyanúgy történik,
    mint a twisternél. Akkor helyes az arány, ha a horog
    öble a heggyel a hal közepén áll ki a műanyagból.
    Léteznek viszont 20 cm-es, sőt hosszabb modellek
    is harcsára, nagyobb fogasra, csukára. Ezekhez már
    póthorgot kell iktatnunk, mert különben a hátulról
    támadó rabló csak a puszta gumit harapdálná, amíg
    meg nem unja, vagy szét nem marcangolja. Áttet-    Egyszerű gumihalak, haltestű twisterek, twister test koron-
    sző, nem túl hosszú gumihalnál egyágú füles horgot gos farokkal és kedvenc önsúlyos gumihalam        pergetőhorgászat
    használhatunk. Először mérjük a halhoz a twister
    fejet és a csupasz horgot. Aztán ennek megfelelően anyaguk nagyon sérülékeny. Viszont ha nem volna
    vezessük be a horgot a hal hátán és fordítsuk ki a olyan lágy amilyen, akkor nem mozogna makulát-
    hegyét, a szárát pedig húzzuk be a törzsbe, lehetőleg lanul. A gumihalak kellő lágyságát vásárláskor úgy
    vízszintesig. Ez után tűzzük be a twister fejet a szo- tesztelhetjük, hogy a fejét fogva, fejjel lefelé tartjuk.
    kott módon de úgy, hogy a jig-horog hegye átbújjon Ha a farok visszahajlik közel a testhez, netán érinti
    a szóló horog fülének lyukán. Ha a gumihal ext-    azt, akkor jó lesz a hal mozgása. Ha összképében
    rém hosszú, akkor készítsünk hármashorogból és tetszetős a gumihal, de sprőd, azon egy kifőzéssel
    fonott zsinórból előkét és ezt kössük vagy a twister jelentősen lágyíthatunk. Ekkor viszont némi szín-
    fejre a főzsinór mellé, vagy a kiálló horog öblébe. A változás benne van a pakliban. A merevebb gu-
    hármashorog egyik ágát mélyen szúrjuk a gumihal mihalak sem reménytelenek, sőt! Kiválóan alkal-
    oldalába vagy hátába de úgy, hogy az ne befolyásol-  mazhatóak az ún. drop shot módszerhez. Ennek a
    hassa a farok mozgását. Az előke zsinórjának hagy-  lényege, hogy páternoszter vagy palomar csomóval
    junk egy kis játékot, hogy a test is szabadon tudjon felkötünk a zsinórra egy nagyobbacska, hosszú szá-
    hajlani. Vannak, akik egy csalitű segítségével a hal rú füles horgot. A horognak merőlegesen kell el-
    belsejében vezetik el a zsinórt, kétség kívül elegáns állnia a zsinórtól. A fejénél feltűzzük a gumihalat,
    és praktikus megoldás, nekem kicsit macerás.     hogy vízszintesen álljon. A horogtól kb. 30-50 cm-re
     Nagyon okos kis műcsali az önsúlyos gumihal. kötünk egy végólmot – lehetőleg gömb vagy csepp
    Ez egy már előre beépített fejjel kapható számtalan alakút és kész is van. Ezt a szereléket függőlegesen
    alakban. Csak felkötjük és lehet dobálni. Némelyik a fenékre eresztjük és a feszesen tartott zsinórt néha
    szabályos mestermunka. Vannak áttetsző példá-     ötletszerűen, hirtelen belazítjuk. Néha kicsit odébb
    nyok, amiknek a külső mintázata mellett a belsejét tehetjük. Nagyjából egy helyben táncoltatjuk, to-
    is dekorálják. A belül megbúvó ólmot egy színjátszó tyogtatjuk. Csónakból vagy partról, 3 méteres vagy
    fóliával borítják, így olyan a látvány, mint amikor a hosszabb bottal hatékony. Folyóban alapállásban
    „zsenge” kishalnak kívülről látjuk a belső szerveit. olyan látványt nyújt, mint az árral egyhelyben küz-
    A fotón látható modell nálam fogyóeszköz, még a dő kishal úszása, ha cincáljuk, tóban is pontosan
    legreménytelenebbnek tűnő napokon is előszed egy-   olyan mintha a halacska a fenékről csipegetne ön-
    két csukát. Egy bánatom, hogy ezek a darabok már feledten. Az USA-ban egészen merev, gilisztaszerű
    nem az olcsó kategóriába tartoznak és zselészerű „worm”-okkal – műférgekkel - is művelik.

                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10