Page 9 - aprilis
P. 9

felső, sekélyebb részre állítsuk-e
    fel sátrunkat, ahová talán már
    egyre bátrabban kilátogatnak a
    pontyok, vagy a mélyebb részt
    részesítsük előnyben, gondolva
    a betörő hidegfrontra, és a seké-
    lyebb rész felől ránk zúduló
    orkán erejű szélre?
      Mint később kiderült kb:
    200 m-t tévedtünk, és a tó
    végi, viszonylag sekély, 1,2–1,6
    méteres résznek szavaztunk bi-
    zalmat. Már érkezésünkkor igen
    erős volt a szél, ami észak-dél
    irányában fújta végig a tavat. A
    levegő 10, a víz pedig 7 C-fokos
    volt. Ez a hőmérséklet nem volt
    túl biztató számunkra, inkább
    a tél után mohón táplálkozni
    kezdő pontyok óvatlanságára
    építettünk.
     Sátrunkat közvetlenül a botok Botjaink deresen merengtek
    mögé vertük fel, bejáratát pedig
    ellentétesen fordítottuk a szél várható irányára. Ezután mindent. Mint ahogy a bevágás utáni fárasztás is
    következett a pénzfeldobási rituálé, ami a kettőnk köz- másképp zajlik. Hiába akasztunk, mondjuk egy ka-
    ti oldalválasztást döntötte el. 50 Ft-osunk a fej felőli pitális halat, amíg a közelébe nem érünk, semmit sem
    oldalán landolt, így én választhattam, melyik oldalra tudunk róla, mert egyszerűen nem érzékelünk belőle
    kívánok horgászni. A mélyvíz felőli állást gondoltam semmit a rettenetes mennyiségű zsinór nyúlása mi-
    célravezetőnek, úgyhogy oda építettem állásomat.   att. Sajnos, a horgomon levő hal nemcsak hogy kicsi   pontyhorgászat
      Az alapelképzelés szerint a szemközti parttól egy volt – kb. 5 kg –, de még a szélben álló néhány szál nád
    igen hosszú szárú háromszöghöz hasonló etetőutakkal  egyikére is fel tudta magát tekerni, így nem szerezhetett
    szabályosan elzárjuk a halak remélt vonulási útját, de ez szárazföldi élményeket.
    a rendkívül viharos időjárás miatt evezős gumicsónak-  Nem kis bonyodalmat okozott a szerelés visszajut-
    kal kivitelezhetetlen volt.              tatása a vaksötétben. A kivilágítatlan, öklömnyi hun-
      Nem maradt más hátra, sima halom etetéseket csinál- garocell megtalálása egy tereptárgyak és támpontok
    tunk a képzeletbeli háromszög csúcsainál és körülbelü- nélküli vízen nem egyszerű feladat, pláne ilyen nagy
    li oldalfelezőinél. Ezen a tavon engedélyezett a három távolságoknál. Azért csak sikerült.
    bot használata és az ún. behúzás. Ki is használtuk a   A gumicsónakból kilépve érzékeltük csak igazán,
    lehetőséget, és iszonyú távolságra húztuk horgainkat. milyen hideg is van. A neoprém ruhára fröccsent víz
    Társam, Tamás és jómagam legtávolabbi szerelékei jóval jéggé fagyott, társam swingerjein jégcsapok lógtak, a
    300 m-en felül voltak a parttól. Két szélső felszerelésünk botok pedig deresen meredtek a sötétségbe. Gondolni
    horgait pedig a felénk eső pont szélébe, a még sárgán sem mertünk rá, milyen hideg lesz hajnaltájt, amikor
    hajladozó tavalyi nád közvetlen közelébe vetettük be, a felbukkanó nap által melegített légrétegek föld-
    bízva a táplálékot kereső pontyok partolásában.    höz szögezik az igazán hideget. Sátrunkban is a kinti
      Az etetőkajával nem sokat vacakoltunk: némi szemes hőmérséklet honolt, mert a jobb ki- és bejárás érdeké-
    és hozzá nem túl nagy mennyiségű bojli. Két-két boton ben nem húztuk be a cipzárt az elején.
    kifejezetten nagy szemű, 30-35 mm-es golyókat kínál-   Reggel aztán jólesett a meleg étek, ellensúlyozta a
    tunk fel, míg a harmadik pecát mindketten egy kissé mínusz 5 C-fokos hideget. Kaja után újra csalizás és be-
    megemelt, a fenéken „szomjazó” növényzet fölé lebeg- húzás, ami a viharszerű szél miatt egyre nehezebben
    tetett színes, aromázott bojlival csaliztuk.     ment. Leginkább az okozott gondot, hogy a bójához
      A nap folyamán kapás nem jelentkezett, és az idő is evezve a horgot a megfelelő helyre szerettem volna en-
    egyre durvább arcát mutatta felénk. Északról orkán gedni, a szél pedig a rögzítés nélküli csónakot messze
    erejű széllökések keltettek egyre nagyobb hullámokat, sodorta az etetéstől.
    és sajnos a hőmérséklet sem emelkedett. Éjszakára egy   Nem szerettünk volna pontatlanul pecázni, ezért a legszélső
    kicsit megnyugodtak az elemek, és ez épp jó volt arra, bot behúzása után megfelelő horgony után néztünk. Tamás
    hogy kb. 3 óra felé a legtávolabbra húzott cájgomon elindult kocsival, és kisvártatva egy kb. 20 kg-os beton-
    kapást észleljek.                   darabot hozott a sátorhoz. Ez előnyös, nem kell villámse-
      Ez a kapás nem a tipikusan elrohanós típus, hiszen  besen fenékre engedni, és meghúzni a zsinórt a távolra való
    ilyen távolságból – 350 m – teljesen másképp érzékelünk sodródástól tartva, mindenre van idő, mert a csónak áll.

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14