Page 8 - aprilis
P. 8

Szeszélyes                április
     ● A folklór szerint Április a következőképp  Az év első többnapos turnéjára készültünk, és hiá-
    nyerte el mai „arcát”: az Év, minden hónap apja    ba állította minden időjós, hogy: a hétvégén kemény
    feledékenységből csak 11 gyermekének osztott fagyok, hózáporok és orkán erejű szél várható, tán-
    tulajdonságokat. A Januárnak hideget és havat, toríthatatlanok voltunk. Hosszú, túlontúl hosszú volt
    a Márciusnak gyenge napfényt, a Júniusnak friss a több mint négy hónapos tél, semmiféle körülmény
   pontyhorgászat         ő nem kapott semmit. De mivel ők 12-en, igen jó pontyokat. Ismereteim szerint a legerősebb mágnes egy
    meleget, az Októbernek ködöt és így tovább. nem téríthetett volna el bennünket eredeti célunktól:
    Csak egyetlen fiáról, Áprilisról feledkezett meg, bojlival lépre csalni a jégveszte után táplálkozni kezdő

    testvérek voltak, mindegyikőjük megajándékoz-
                               horgász számára a víz, és nem tudtunk, de nem is akar-
    ta valamivel Áprilist. Így kapott hideget Decem-
                               tunk ennek a vonzásnak ellenállni.
    bertől, havat Februártól, meleget Májustól, s min-
                                 Azon a péntek reggelen aztán útra keltünk, sajnos nem
    degyikük adott valamit a saját tulajdonságából. az előre megbeszélt holtágra, mert ott az épp aktuális
    Ezért van az, hogy áprilisban nem tudjuk, mire
                               telepítés miatt tilalom volt. Választásunk egy általam
    számítsunk. Akár egyetlen nap is tud produkál-
    ni metsző, fagyos szelet és kabátot lecsalogató  A hivatalos ügyek, az engedély intézése után erősen
    meleget. ●                      már ismert, kissé kommersznek tartott tóra esett.
                               gondolkodóba ejtett minket a hely megválasztása: a


    Sátrunkat közvetlenül a botok mögé vertük fel

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13