Page 4 - aprilis
P. 4

Érez a hal

           fájdalmat?     ● Ez egy olyan kérdés, amelyet minden többé
    vagy kevésbé érzékeny horgász, legalább egyszer
    az életben feltesz magának. Legfőképpen a nők és
    a gyerekek érdeklődnek az iránt, hogy a horgászat
    okoz-e fájdalmat a halaknak. Sokan közülük ép-
    pen ezért mondanak le a horgászatról, hogy hitük
    szerint, ne okozzanak szenvedést a halaknak. Ez
    az érzés különösen akkor intenzívebb, amikor a
    horog megszúrja az ujjukat és elképzelik, majd
   ichtiológia halakéval. Tulajdonképpen szokásunk, hogy az
    társítják a saját maguknak okozott fájdalmat a

    emberi fajra jellemző érzéseinket társítsuk az ál-
    latokéhoz, viszont a valóságban a dolgok teljesen


     másként állnak. ●
     Érzik a halak a fájdalmat? A környezetvédők ilyen
    és ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel újra és újra
    a horgászoknak. A korábbi tudományos kutatások
    kimutatták, hogy a madarak és az emlősök igenis
    éreznek fájdalmat. A fájdalom érzet a halak esetében is
    régi problémát jelent és évtizedek óta találgatások tár-
    gyát képezi. Az első hivatalos cikket az RSPCA (An-
    gol Királyi Állatvédő Liga) adta ki 1980-ban. Viszont
    ebben a cikkben nem sikerült meggyőzni az olvasót
    arról, hogy a halak éreznek-e fájdalmat. Egy későbbi,
    1999-ből származó tanulmány szerint azt állítják, hogy
    „nem tudjuk és valószínüleg nem is fogjuk megtudni,
    hogy az állatok (beleértve a halakat is) éreznek-e az em- Ennek a pontynak nem először van horog a szájában
    ber által érzett fájdalomhoz hasonlót.”
     Hollandiában, pontosabban Utrecht-ben egy kísérlet és fájdalomingerekre válaszolnak. Ha a pisztrángokat
    közben azt észlelték, hogy a pontyok levegőbuboréko- rövid ideig ilyen ingereknek vetik alá, hosszú távon
    kat engednek ki, amikor félelmet éreznek. Azonban a olyan viselkedésbeli és fiziológiai változásokat mutat-
    félelem és a fájdalom között nem sikerült kapcsolatot nak, mint amilyeneket az emlősök esetében is leírtak.
    kimutatni. A kísérlet szerint „a horog okozta fájda-   A nociceptorok jelenlétét -azok a receptorok, melyek
    lom a halaknál, ha egyáltalán létezik, akkor az nagyon    specifikusan válaszolnak a szövetek sérülésére- elek-
    alacsony értékű”.                   trofiziológiai mérésekkel bizonyították. Érzéstelenített
     A dr. Lynne Sneddon által vezetett tanulmány, amelyet halaknál rögzítették az idegsejtek aktivitását, miközben
    szivárványos pisztrángokon végeztek és amit az Angol a hal fejét mechanikai, termikus és vegyi ingereknek
    Királyi Liga publikált, kimutatta, hogy a halak fején vetették alá. Ezáltal 58 receptor jelenlétét azonosították
    bizonyos fájdalomérzékelő receptorok (nociceptorok) a pisztráng fején, melyek az alkalmazott ingerek közül
    vannak, melyek az idegrendszerrel állnak kapcsolatban legalább egyre válaszoltak. 18 közülük többféle ingerre

  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9