Page 10 - aprilis
P. 10

tette hatását a markáns front. Azt az elképzelésünket,
                               hogy a tározó teljes keresztmetszetét meghorgásszuk,
                               most is helyesnek találtuk, egyre inkább nézegettük
                               a tőlünk kb. 200 m-re a mélyvíz felé elhelyezkedő
                               földnyelvet, ahonnan akár a 3-4-es vizeket is simán
                               elérhettük volna.
                                 Aztán ránk köszöntött az éjszaka, és minden
                               reményünket ebbe a kb. tízórás periódusba vetettük:
                               vagy most fogunk halakat, vagy az időnek köszön-
                               hetően 0-ázni fogunk. A körülmények is – akkor még
                               úgy nézett ki – a kedvünkre szerettek volna tenni: csen-
                               desedő szélben, némileg megállapodott hőmérséklettel
                               és néhány távoli pontyugrás összetéveszthetetlen hang-
                               jával szállt le az este.
                                21 óra 30 perckor megszólalt az élesre állított, nagy
                               szemű bojlival csalizott botom jelzője, és a csónakot
                               vízre lökve pár perces fárasztás után egy kb. 7 kg-os
                               pontyot szákoltam meg. Az ismertetett körülmény mi-
                               att nagyon örültem, hogy egyáltalán a kapásig eljutot-
                               tunk. Fokozta örömömet a kifelé eveztemben hallott
                               pontyugrások egyre sűrűsödő zaja. Úgy gondoltuk,
                               most jött el a mi időnk, így azonnal visszahúztam az
                               etetésre a horgot, és közepes mennyiségű bojlival meg
   pontyhorgászat         Kifejezetten nagy méretű bojlikat kínáltunk fel   Ekkor már a bója közelében tartózkodott egy csapat,
                               is szórtam.

                               hisz még a bojlit szórtam a vízbe, fejlámpám fénycsóvá-
                               jában 2 db pontyot is láttam lomhán átfordulni, max.
      Problémáinkat fokozta, mikor a parthoz érve egy 10 m-re az etetéstől. Ahogy partot értem, Tamásnak
    hullám a csónak és a part közé szorította az evezőt, megcsörrent a telefonja, odahaza – közölte vele egy
    s annak műanyag tolla félbe tört. Szóval nem lett barátja – tornádó erejű széllel érkező hózápor tört a
    egyszerűbb a félméteres hullámokon közlekedni. Az városra. Figyelmeztetett minket, vigyázzunk, nehogy
    idő egyre jobban nekivadult, már csak plusz 6 C-fok a vízen érjen bármelyikünket is. Nálunk még minden
    körül volt a levegő hőmérséklete, és a víz is hűlni kez-
                               csendes volt, és reményeink szerint legalább hajnalig
    dett. A metsző szél egyre csak fokozta hidegérzetünket, ilyen is marad az idő. Egy éjszaka elég lett volna súlyos
    és egyre kevesebb reményt hagyott bennünk a ponty-  vámot szedni a pontyokból.
    fogást illetően. Bár rendületlenül bíztam az északi szél-   Hiú remény volt mindez. Pár perc múlva egyre
    lel szembeforduló pontyokban, sajnos egész nap érez- erősödő zúgással – amit először a közúti forgalom za-


    Északról orkán erejű széllökések keltettek egyre nagyobb hullámokat

  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15